X


روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی

روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان پل ارتباطی دانشجویان (مخاطبین اصلی) و معاونت، نقش مهمی در ارتقاء عملکرد این حوزه و رضایتمندی مخاطبین آن بر عهده دارد.
این واحد که حدود یک دهه از شکل گیری آن می گذرد وظیفه اطلاع رسانی فعالیتها و خدمات حوزه، برقراری ارتباط متقابل دانشجویان و مسئولین معاونت و همکاری در ارائه خدمات به دانشجویان با مدیریتهای هفتگانه معاونت دانشجویی را بر عهده دارد.
نماد اصلی ایفای نقش اطلاع رسانی روابط عمومی حوزه، سایت اینترنتی معاونت دانشجویی (به آدرس http://vsca.tums.ac.ir )
می باشد که شاید به جرأت بتوان آن را روزآمدترین سایت بخشهای مختلف دانشگاه به ویژه در عرصه درج اخبار دانست. این سایت شامل اخبار فعالیتها و وقایع، معرفی بخشهای مختلف و خدمات و برنامه های قابل ارائه توسط معاونت و ارتباط با مخاطبین می باشد.
از جمله فعالیتهای دیگر روابط عمومی می توان به انعکاس اخبار رویدادهای معاونت دانشجویی در رسانه های ملی و دانشگاهی، هماهنگی برگزاری برنامه های مختلف و مسابقات فرهنگي در سايت  اشاره کرد.
روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی اصلی دانشجویان با  معاونت، آمادگی انعکاس نظرات و پیشنهادهای دانشجویان به مسئولین مربوطه و ارائه بازخورد مناسب از طریق مجاری زير را دارد:

آخرین اخبار

1345678910انتها

انتخابگر پوسته