رویداد ها

انتخابگر پوسته

 گالری فیلم

سخنرانی دکتر خورشید وسکویی در ویژه برنامه شب یلدا سخنرانی دکتر خورشید وسکویی در ویژه برنامه شب یلدا

سخنرانی دکتر خورشید وسکویی در ویژه برنامه شب یلدا

سخنرانی دکتر شهریار نفیسی در برنامه تقدیر از فعالان فرهنگی سخنرانی دکتر شهریار نفیسی در برنامه تقدیر از فعالان فرهنگی

سخنرانی دکتر شهریار نفیسی در برنامه تقدیر از فعالان فرهنگی

سخنرانی مهندس بهروز رحیمی در برنامه تقدیر از فعالان فرهنگی سخنرانی مهندس بهروز رحیمی در برنامه تقدیر از فعالان فرهنگی

سخنرانی مهندس بهروز رحیمی در برنامه تقدیر از فعالان فرهنگی

دکتر ایزد محمد خواجه و علی ابدالی میهمان برنامه شب یلدا دکتر ایزد محمد خواجه و علی ابدالی میهمان برنامه شب یلدا

دکتر ایزد محمد خواجه و علی ابدالی میهمان برنامه شب یلدا

میهمان برنامه شب یلدا معاونت دانشجویی فرهنگی میهمان برنامه شب یلدا معاونت دانشجویی فرهنگی

میهمان برنامه شب یلدا معاونت دانشجویی فرهنگی

سخنرانی دکتر سهراب پور معاون آموزش سخنرانی دکتر سهراب پور معاون آموزش

سخنرانی دکتر سهراب پور معاون آموزش

سخنرانی دکتر محمدحسین پورغریب سخنرانی دکتر محمدحسین پورغریب

سخنرانی دکتر محمدحسین پورغریب

سخنرانی دکتر فرنود نصرتی سخنرانی دکتر فرنود نصرتی

سخنرانی دکتر فرنود نصرتی

سخنرانی دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت سخنرانی دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت

سخنرانی دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت

سخنرانی دکتر لاری معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت سخنرانی دکتر لاری معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت

سخنرانی دکتر لاری معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت

سخنرانی دکتر علامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران سخنرانی دکتر علامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی دکتر علامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی مهندس رحمان خدابنده لو مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت سخنرانی مهندس رحمان خدابنده لو مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت

سخنرانی مهندس رحمان خدابنده لو مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت

سخنرانی دکتر حسن زائری لطف مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت سخنرانی دکتر حسن زائری لطف مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت

سخنرانی دکتر حسن زائری لطف مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت

سخنرانی دکتر ایزد محمد خواجه دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران سخنرانی دکتر ایزد محمد خواجه دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی دکتر ایزد محمد خواجه دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی دکتر پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی دکتر پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی

سخنرانی دکتر پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی

سخنرانی آقای علیرضا میرزایی عضو شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران سخنرانی آقای علیرضا میرزایی عضو شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی آقای علیرضا میرزایی عضو شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی آقای علی ابدالی نماینده دبیران کانون های فرهنگی هنری سخنرانی آقای علی ابدالی نماینده دبیران کانون های فرهنگی هنری

سخنرانی آقای علی ابدالی نماینده دبیران کانون های فرهنگی هنری

سخنرانی دکتر کریمی در برنامه افتتاحیه پروژه های توسعه ای معاونت دانشجویی فرهنگی سخنرانی دکتر کریمی در برنامه افتتاحیه پروژه های توسعه ای معاونت دانشجویی فرهنگی

سخنرانی دکتر کریمی در برنامه افتتاحیه پروژه های توسعه ای معاونت دانشجویی فرهنگی

معرفی معاونت دانشجویی فرهنگی معرفی معاونت دانشجویی فرهنگی

معرفی معاونت دانشجویی فرهنگی

سخنرانی دکتر نمازی رئیس موزه علوم پزشکی تهران در برنامه اولین آیین تقدیر از دانشجویان فعال... سخنرانی دکتر نمازی رئیس موزه علوم پزشکی تهران در برنامه اولین آیین تقدیر از دانشجویان فعال...

سخنرانی دکتر نمازی رئیس موزه علوم پزشکی تهران در برنامه اولین آیین تقدیر از دانشجویان فعال...

زندگی دانشجویی

 

انتشارات