تلفن گویای ساختمان مرکزی معاونت دانشجویی (ساختمان 43)

88961004

88974806

88974805

88974804

88953872

88951941

88979401

88979400

 

 

تلفن های داخلی ساختمان مرکزی معاونت دانشجویی فرهنگی (ساختمان 43)

طبقه

واحد

عنوان

داخلی

برای تماس با شماره های داخلی ابتدا 6443 و پس از آن شماره داخلی مورد نظرتان را شماره گیری نمائید

خط مستقیم

فاکس

طبقه همکف

انتظامات

نگهبان وقت

 

2499

88981427

 

صندوق قرض الحسنه دانشجویان

آقای علیزاده - خانم فرومدیان

 

2510

88984168

88984167

طبقه همکف جنوبی

دبیرخانه

خانم بدلی

110

2516

88964364

خانم کاظمی

 

2507

   

خانم ورمزیار

 

2514

   

خانم نعیمی

111

2540

   

آقای زبرجدی فخر

 

2518

   

طبقه اول جنوبی

معاونت دانشجویی

آقایان: عسگری - آقایی

102

103

2533

88955541

88954926

88962554

مشاورین اجرایی معاونت

آقای دکتر احمدرضا صادقی

107

     

آقای دکتر سیدرضا حسینی

120

     

خدمات

آقای میرمحمد

 

2506

   

طبقه اول شمالی

روابط عمومی

آقای دکتر هاشمی – مسئول روابط عمومی

 

2508

88975988

 

آقای محمدیان ـ خانم کوهستانی

 

2508

88975988

 

آقای شیخ محمدی

 

2509

   

طبقه دوم شمالی

مدیریت تربیت بدنی

علی حبیب زاده (مسئول دفتر)

201

2515

88961004

88974651

آقای شهبازی (معاون پشتیبانی)

222

     

آقای صمد علیزاده (امور عمومی)

211

     

آقای علی دیرنده (اداره مسابقات آقایان)

212

     

آقای امام دوست

214

     

آقای شکری

225

     

آقای علیزاده

225

     

آقای نصیری

214

     

خانم علیپور

215

2535

   

خانم اربابی

216

     

خانم فتحعلی زاده (روابط عمومی)

218

     

خانم نیکویی (اداره مسابقات بانوان)

219

     

خانم کلانتری (اداره مسابقات ورزشهای همگانی بانوان)

220

     

آقای بهرامی (امور مالی و اداری)

221

     

آقای موسوی

225

     

خانم ملک

224

     

آقای صارمی (اداره مسابقات ورزشهای همگانی آقایان)

224

     

طبقه دوم جنوبی

مدیریت امور هنری و فوق برنامه

مسؤول دفتر آقای قبادی

206

2497

88953881

 

خانم سفید کار

 

2531

   

آقای سلطانپور

 

2504

   

خانم فرید

 

2543

   

آقای تیموری

 

2547

   

 آقای محمدی فیض آباد

 

2527

   

خانم برجسته

 

2576 

   

طبقه سوم شمالی

مدیریت امور دانشجویی

اداره رفاه

مسؤول دفتر ـ خانم خالق وردی

301

2541

88966536

 

خانم فولادی

 

2538

88974529

 

خانم بابادی

 

2519

   

خانم کیقبادی

 

2520

   

اداره کتابخانه

خانم شیخ عبداله

313

2524

   

اداره تغذیه

خانمها کامرانی ـ سکاکی

 

2532

88965353

 

آقایان ابراهیم ناز- مردانی

 

2542

88951940

 

ایاب و ذهاب

آقای سلطانی

 

2669

   

صدور کارت دانشجویی

خانم شکری

 

  2674

   

واحد IT

آقای صمدپور

 

2555

88974802

 

خانمها ترابی- تیموری- آقای عسگری

311

2513

88974801

 

طبقه چهارم شمالی

گروه معارف اسلامی

آقای کاویانی

 

2498

88964003

 

طبقه چهارم جنوبی

نهاد رهبری

آقای ساعدی

110-101

 

66498935

 

آقای علیزاده

 

66490225

 

آقای خان محمدیان

106

 

66419196

 

طبقه پنجم شمالی

کارپرداز

آقای پیروز نیا

115

2530

88984166

 

آقای شیبک

-

2575

88953867

 

آقای بیگلو

-

 

 

آقای عابدینی

-

88984165

 

آقای رخشانی

-

2551

88953845

 

خانم محمدنژاد

 

مسئول خدمات

آقای محمدی

115

-

-

 

حراست

آقای سامع

471

2495

64432495

88953867

آقای حیدری

واحد فنی

آقای کاکا سلطانی

 آقای آخوندی

472

2568

-

-

طبقه پنجم جنوبی

حسابداری

خانم طاهری

 

2546

66419186

 

خانم ولی زاده – آقای باباجانپور

 

2336

88968641

 

خانم علی دوست

 

2670

   

خانم جوادی

 

2528

   

خانم ندیری

 

2668

8863620

 

رسیدگی ستاد

نماینده ستاد

 

2526

   

امین اموال

آقایان امانی ـ علی نیا

 

2557

88974528

 

طبقه ششم شمالی

مرکز مشاوره

خانم دکتر رحیمی نژاد - رییس مرکز مشاوره

462

 

88956502

 

مسؤول دفتر ـ خانم حافظ القرآن

451

 

88964004

 

خانم چاوشی

467

 

88974805

88974806

 

خانم درخشان نژاد

463

   

خانم عظیمی

464

   

خانم آراسته

465

   

آقای زبرجدی

466

   

هات لاین

   

88996569

 

طبقه ششم جنوبی

مرکز بهداشت

مسؤول دفتر-خانم امیرزاده

401

2534

88981424

88981425

خانم شهسواری

 

2522

 

خانم محمدزاده

 

2500

 

آقای دکتر رحیمی

 

2496

 
 

 

شماره تلفن های دفتر شورای انضباطی دانشجویان:

42910113-42910114-42910118

فکس: 42910115

نشانی دفتر شورای انضباطی دانشجویان: خ قدس- تقاطع خ ایتالیا- ساختمان  شماره 49 (شفا) - طبقه اول

 

 

تلفن های اماکن ورزشی دانشگاه

واحد

عنوان

خط مستقیم

فاکس

مجموعه ورزشی شهید چمران

حسین دشتیان

88284880

 

انتظامات مجموعه ورزشی شهید چمران

-

66420738

 

استخر شهید توکلی

حسین شوکتی نیا

64054571

 

انتظامات استخر شهید توکلی

-

88631523

 

سالن شهید فتحی

عبدالله کچورستاقی

88284880

 
 

 

 

آدرس و تلفن پرسنل کوی خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

آقای جواد کریمی

مسئول دفتر مدیریت امور خوابگاه ها

88002651

آقای حمید میرزا علی

معاون مدیریت امور خوابگاهها

88630022

آقای محمدحسین محمدی

مسئول واحد تاسیسات

88630020

 خانم مریم مافی مسئول دبیرخانه 88005290

آقای مجید سعادتمندی

مسئول واحد خدمات

88630017

خانم مریم ناصری

مسئول کل اسکان

88630018

آقای ولی اله بیگی

مسئول اسکان برادران و متأهلین

88002522

خانم اعظم شاهسوند

مسئول اسکان خواهران

88002654

آقای وجه اله دوستی

مسئول سامانه های الکترونیکی و ارتباطی

88352176

 

آدرس مدیریت امور خوابگاه ها:  خیابان کارگر شمالی، روبروی خیابان شانزدهم، مجتمع کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

آدرس و تلفن خوابگاههای پسرانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف

نام خوابگاه

نشانی

تلفن

نام سرپرست

1

بوستان 1 (کوی)

انتهاي كارگر شمالي، روبروی خ شانزدهم، مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

88630014

 

آقای حسین نژاد

2

بوستان2 (کوی)

انتهاي كارگر شمالي، روبروی خ شانزدهم، مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

3

بوستان 4 (کوی)

انتهاي كارگر شمالي، روبروی خ شانزدهم، مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

4

بوستان5 (کوی)

انتهاي كارگر شمالي، روبروی خ شانزدهم، مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

5

بوستان6 (کوی)

انتهاي كارگر شمالي، روبروی خ شانزدهم، مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

6

سمیه

خیابان سمیه بین خیابان مفتح وشهید موسوی پلاک 179

88810325

آقای امدادی

7

بوستان وصال

بلوار کشاورز - خ وصال - بعد ا چهار راه ایتالیا -نبش کوچه فردانش

88992755

آقای محمودی

8

انقلاب 1

میدان انقلاب کوچه برهانی پلاک قدیم35 - جدید 22

66934155 

آقای حاجی حیدر

9

انقلاب 2

میدان انقلاب - کوچه برهانی - پلاک  17

"

 

10

انقلاب4

میدان انقلاب کوچه برهانی پلاک قدیم 47 جدید 15

"

 

11

انقلاب 5

میدان انقلاب کوچه برهانی پلاک 14

"

 

12

انقلاب 6

میدان انقلاب کوچه برهانی پلاک 1

"

 
 

 

آدرس و تلفن خوابگا ههای دخترانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف

نام خوابگاه

نشانی

نام سرپرست

تلفن

1

گلستان 1

انتهای کارگر شمالی- روبروی مسجد النبی –  مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

خانم سعیدی

88016071

2

گلستان2

انتهای کارگر شمالی- روبروی مسجد النبی –  مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

در حال احداث

3

گلستان 3

انتهای کارگر شمالی- روبروی مسجد النبی –  مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

خانم عسگری

88016078

4

گلستان 4

انتهای کارگر شمالی- روبروی مسجد النبی –  مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

در حال طراحی نقشه

5

گلستان 5

انتهای کارگر شمالی- روبروی مسجد النبی –  مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

خانم ابراهیمی

88016096

6

گلستان 6

انتهای کارگر شمالی- روبروی مسجد النبی –  مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

خانم ضیایی نژاد

88016112

7

حافظیه

بالاتر از میدان ولی عصرکوچه ششم(بهمیری) پلاک 24

خانم لامعی

88896836

8

16 آذر

بلوار کشاورز – ابتدای خ 16 آذر پلاک قدیم 120 جدید2

خانم خشنود

88972200