طراحی سایت
به سایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه خوش آمدید. *** امام علی(ع) فرمودند: « علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید. »
شورای انضباطی دانشجویان

 

معاونت دانشجویی*** نظام دانشجویی

اطلاعیه

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند؛ مسابقه عکاسی با موضوع زندگی دانشجویی و شب امتحان

گروه فرهنگی هنری قاب، وابسته به معاونت فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد در...

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران لیست کارگاه های زمستان 1396 خود را منتشر کرد

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان طی اطلاعیه ای عنوان و زمان برگزاری مجموعه کارگاه های فصل زمستان خود ر...

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی برگزار می کند؛ حلقه کتابخوانی دینی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی قصد دارد حلقه کتابخوانی دینی با محوریت کتاب حدیث حاضر و غایب ...
شورای انضباطی دانشجویان

ترکیب اعضای کمیته انضباطی بدوی دانشگاه

- معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته انضباطی بدوی

- مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یا نماینده تام الاختیار ایشان

- یک نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه

- دو نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه

- دبیر کمیته انضباطی بدوی با انتخاب رئیس کمیته بدوی (بدون داشتن حق رأی)

 

ترکیب اعضای کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه

- رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته تجدید نظر

- مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

- معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته تجدید نظر