طراحی سایت
به سایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه خوش آمدید. *** امام علی(ع) فرمودند: « علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید ،اقدام نمایید. »
اطلاعیه ها

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند؛ مسابقه عکاسی با موضوع زندگی دانشجویی و شب امتحان

گروه فرهنگی هنری قاب، وابسته به معاونت فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد در...

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران لیست کارگاه های زمستان 1396 خود را منتشر کرد

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان طی اطلاعیه ای عنوان و زمان برگزاری مجموعه کارگاه های فصل زمستان خود ر...

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی برگزار می کند؛ حلقه کتابخوانی دینی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی قصد دارد حلقه کتابخوانی دینی با محوریت کتاب حدیث حاضر و غایب ...
شورای مدیران معاونت

     

شوراى مدیران معاونت 

شورای مدیران معاونت به منظور انجام هماهنگی‌های اجرائی و تدوین برنامه های اجرائی و انجام امور كارشناسی لازم در مورد برنامه‌های پیشنهادی سایر واحدها از شهریورماه 1379 تشكیل گردیده است. پس از تدوین برنامه و انجام امور كارشناسی لازم، این برنامه‌ها مستقیما یا پس از كسب نظر شورای معاونین جهت تصویب به شورای دانشجویی یا فرهنگی ارجاع می‌گردد‌.
 

اعضای این شورا عبارتند از :
آقای دكتر فرزین حلب چی - معاون دانشجویی دانشگاه و رئیس شورا
آقای دكتر ابوالقاسم اصفياء - مدیر امور دانشجویی

آقای دكتر جعفر غفارزاده - مدیر امور خوابگاهها

آقای دکتر محمدحسین پورغریب شاهی - مدیر تربیت بدنی

آقای دكتر مهدی نوروزی - مدیر امور هنری و فوق برنامه

آقای محمدرضا رستم بخش - مدیر امور عمومی

آقای دكتر سیدرضا هاشمی - رئیس مركز بهداشت و درمان دانشجویان
خانم دكتر فاطمه رحیمی نژاد - رئیس مركز مشاوره و راهنمایی دانشجویان
آقای دکتر احمدرضا صادقی - مشاور اجرایی معاون دانشجویی
آقای سید امین رضا نبی زاده - رئیس حسابداری

آقای حامد صمدپور - مسؤول واحد فنآوری اطلاعات

آقای مهندس سید صومعه - دبیر شورای انضباطی دانشجویان

آقای علی محمدی فیض آباد - مسؤول روابط عمومی