طراحی سایت
به سایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه خوش آمدید. *** حضرت امام حسین(ع) فرمودند: « از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است . »
معرفی

معاونت دانشجویی***امنیت دانشجویی

معرفی معاون دانشجویی

دکتر فرزین حلب چی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلات:

دکترای عمومی پزشکی سال 1375 از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای تخصصی پزشکی ورزشی سال 1387 از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سوابق علمی و اجرایی

*     مدیر گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1391 تاکنون)

*     رئیس انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران (از 1389 تاکنون)

*     رئیس بخش پزشکی ورزشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) (1390 تاکنون)

*     عضو هیأت ممتحنه پزشکی ورزشی (1391 تاکنون)

*     معاون پژوهشی پژوهشکده بازتوانی عصبی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1393 تاکنون)

*     مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1380 تاکنون)

*     رابط بین‌الملل مجتمع بیمارستانی امام خمینی (1393 تاکنون)

*     رئیس انجمن فوتبال دانشگاه علوم پزشکی تهران (1394 تاکنون)

*     عضو شورای سیاست‌گذاری آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی (1380 تاکنون)

*     مؤلف بیش از 30 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف پزشکی ورزشی

*     کسب رتبه اول آزمون دانشنامه تخصصی در رشته پزشکی ورزشی شهریور 1387

*     کسب رتبه نخست دوازدهمین دوره کتاب سال 1384 در شاخه تألیف کتب علوم پزشکی با کتاب "طب کوهستان" (1384)

*     مسؤول کمیته برنامه ریزی ستاد پزشکی مسابقات المپیک آتن 2004

*      نماینده جمهوری اسلامی ایران در برنامه Inter- continental Traveling Fellowship فدراسیون جهانی پــزشکی ورزشـی
       
(FIMS) (2004)

*     رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (82-1380)

*     مسؤول مجموعه ورزشی و استخر شهید توکلی در بدو راه‌اندازی

*     عضو مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران (75-1371)


 

* معاونین قبلی  جناب آقای دکتر ابوالقاسم اصفیاء                      جناب آقای دکتر  محمود محمدی

 

  جناب آقای دکتر سیدرضا رئیس کرمی                جناب آقای دکتر وحید ضیائی

 

  جناب آقای دکتر رامین مهرداد                          جناب آقای دکتر مصطفی محقق دولت آبادی