طراحی سایت
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان
اخبار
اتاق های نمونه بهداشتی دانشجویان ساکن خوابگاه ها معرفی شدند
اتاق های نمونه بهداشتی دانشجویان ساکن خوابگاه ها معرفی شدند (1396/02/23)
به مناسبت بزرگداشت هفته خوابگاه های دانشجویی، 8 اتاق از خوابگاه های پسران و 12 اتاق از خوابگاه های دختران به عنوان اتاق های نمونه بهداشتی توسط مرکز بهداشت و درمان دانشجویان انتخاب و معرفی شدند.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: بنا بر سنت هر ساله ی مرکز بهداشت و درمان در هفته بزرگداشت خوابگاه های دانشجویی در خصوص انتخاب اتاق نمونه بهداشتی، امسال نیز همچون سال های گذشته، اتاق های دانشجویان در تمامی خوابگاه توسط کارشناسان بهداشت و با جمع بندی نظرات سرپرستان خوابگاه ها، طبق چک لیست های مربوطه بررسی شده و تعدادی از اتاق ها در خوابگاه های پسران و دختران به عنوان اتاق نمونه بهداشتی انتخاب شدند.
توضیح اینکه، از جمله معیارهای انتخاب اتاق نمونه بهداشتی رعایت بهداشت و نظافت اتاق و وسایل موجود در آن، نظافت یخچال، چیدمان اتاق، رعایت نظافت فضاهای عمومی طبقات و ... بوده است و به دانشجویانی که اتاق آنها انتخاب شده است جوایزی به رسم یاد بود اهدا خواهد شد.
برای مشاهده لیست اتاق های نمونه بهداشتی در سال 96 و اسامی دانشجویان ساکن در آن ها اینجا کلیک کنید.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: