طراحی سایت
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

اطلاعیه ها

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس شغلی

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان در راستای اجرای مفاد طرح صیانت از حقوق شهروندی، در نظر دارد کارگاه آ...

اتمام دوره آموزش بهداشت کارکنان خدمات مدیریت امور خوابگاه ها

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان یک دوره آموزشی 6 ساعته بهداشت در محیط کار را ویژه کارکنان خدمات مدیر...

سومین جلسه کمیته خیّرین حامی دانشجویان دانشگاه تشکیل شد

سومین جلسه کمیته خیّرین حامی دانشجویان با حضور دکتر سیدرضا هاشمی رئیس کمیته، مسئولان روابط عمومی، ...

اخبار مرکز بهداشت و درمان دانشجویی
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس شغلی
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس شغلی
(1397/04/27)
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان در راستای اجرای مفاد طرح صیانت از حقوق شهروندی، در نظر دارد کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت استرس شغلی را ویژه کارکنان معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار کند.
اتمام دوره آموزش بهداشت کارکنان خدمات مدیریت امور خوابگاه ها
اتمام دوره آموزش بهداشت کارکنان خدمات مدیریت امور خوابگاه ها
(1397/04/27)
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان یک دوره آموزشی 6 ساعته بهداشت در محیط کار را ویژه کارکنان خدمات مدیریت امور خوابگاه ها برگزار کرد.
سومین جلسه کمیته خیّرین حامی دانشجویان دانشگاه تشکیل شد
سومین جلسه کمیته خیّرین حامی دانشجویان دانشگاه تشکیل شد
(1397/04/24)
سومین جلسه کمیته خیّرین حامی دانشجویان با حضور دکتر سیدرضا هاشمی رئیس کمیته، مسئولان روابط عمومی، دبیرخانه و امور مالی و همچنین نمایندگان سایر مدیریت های معاونت دانشجویی برگزار شد.
جلسه آموزش بهداشت کارکنان خدمات مدیریت امور خوابگاه ها برگزار شد
جلسه آموزش بهداشت کارکنان خدمات مدیریت امور خوابگاه ها برگزار شد
(1397/04/11)
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان معاونت دانشجویی، اولین جلسه آموزشی بهداشت را برای کارکنان خدمات مدیریت امور خوابگاه ها برگزار کرد.
اولین جلسه هم اندیشی خیرین حامی دانشجویان تشکیل شد
اولین جلسه هم اندیشی خیرین حامی دانشجویان تشکیل شد
(1397/03/30)
به منظور جلب نظر خیرین برای حمایت از دانشجویان و همچنین توسعه و تجهیز اماکن رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه، اولین جلسه بنیاد خیرین معاونت دانشجویی تشکیل شد.