طراحی سایت
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

اطلاعیه ها

طرح سنجش سلامت دانشجویان ورودی جدید دانشگاه برگزار شد

به همت مرکز بهداشت و درمان و با همکاری مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان، طرح سنجش سلامت برای بیش ا...

اطلاعیه؛ زمان اجرای طرح سنجش سلامت دانشجویان ورودی جدید تغییر کرد

بنابر اعلام مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمان اجرای طرح سنجش سلامت دانش...

برگزاری نشست کمیته خیرین حامی دانشجویان با دبیران کانون های خیریه

ششمین جلسه کمیته خیّرین حامی دانشجویان علوم پزشکی تهران با حضور دبیران کانون های خیریه دانشجویی دا...

اخبار مرکز بهداشت و درمان دانشجویی
طرح سنجش سلامت دانشجویان ورودی جدید دانشگاه برگزار شد
طرح سنجش سلامت دانشجویان ورودی جدید دانشگاه برگزار شد
(1397/09/28)
به همت مرکز بهداشت و درمان و با همکاری مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان، طرح سنجش سلامت برای بیش از 750 تن از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
اطلاعیه؛ زمان اجرای طرح سنجش سلامت دانشجویان ورودی جدید تغییر کرد
اطلاعیه؛ زمان اجرای طرح سنجش سلامت دانشجویان ورودی جدید تغییر کرد
(1397/07/25)
بنابر اعلام مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمان اجرای طرح سنجش سلامت دانشجویان جدید به تعویق افتاد.
برگزاری نشست کمیته خیرین حامی دانشجویان با دبیران کانون های خیریه
برگزاری نشست کمیته خیرین حامی دانشجویان با دبیران کانون های خیریه
(1397/07/16)
ششمین جلسه کمیته خیّرین حامی دانشجویان علوم پزشکی تهران با حضور دبیران کانون های خیریه دانشجویی دانشگاه، به منظور همفکری و بررسی راهکارهای جذب و برگزاری جشن خیّرین تشکیل شد.
طرح سنجش سلامت دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود
طرح سنجش سلامت دانشجویان ورودی جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود
(1397/07/10)
طرح سنجش سلامت دانشجویان ورودی 1397 دانشگاه علوم پزشکی تهران همانند سال های گذشته زیر نظر مرکز بهداشت و درمان معاونت دانشجویی فرهنگی، از اواخر مهرماه آغاز خواهد شد.
کارگاه آموزشی مدیریت استرس شغلی ویژه کارکنان معاونت دانشجویی برگزار شد
کارگاه آموزشی مدیریت استرس شغلی ویژه کارکنان معاونت دانشجویی برگزار شد
(1397/05/30)
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان معاونت دانشجویی فرهنگی در راستای طرح صیانت از حقوق شهروندی، کارگاه آموزشی مدیریت استرس شغلی را ویژه کارکنان این معاونت برگزار کرد.