طراحی سایت
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی مدیریت استرس شغلی ویژه کارکنان معاونت دانشجویی برگزار شد

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان معاونت دانشجویی فرهنگی در راستای طرح صیانت از حقوق شهروندی، کارگاه آ...

برگزاری پنجمین جلسه کمیته خیرین حامی دانشجویان در نیمه مردادماه

پنجمین جلسه کمیته خیرین حامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دکتر سیدرضا هاشمی رئیس و س...

چهارمین جلسه کمیته خیّرین حامی دانشجویان تشکیل شد

چهارمین جلسه کمیته خیّرین با حضور تعدادی از مدیران و نمایندگان مدیریت های معاونت دانشجویی با ریاست...

اخبار مرکز بهداشت و درمان دانشجویی
کارگاه آموزشی مدیریت استرس شغلی ویژه کارکنان معاونت دانشجویی برگزار شد
کارگاه آموزشی مدیریت استرس شغلی ویژه کارکنان معاونت دانشجویی برگزار شد
(1397/05/30)
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان معاونت دانشجویی فرهنگی در راستای طرح صیانت از حقوق شهروندی، کارگاه آموزشی مدیریت استرس شغلی را ویژه کارکنان این معاونت برگزار کرد.
برگزاری پنجمین جلسه کمیته خیرین حامی دانشجویان در نیمه مردادماه
برگزاری پنجمین جلسه کمیته خیرین حامی دانشجویان در نیمه مردادماه
(1397/05/20)
پنجمین جلسه کمیته خیرین حامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دکتر سیدرضا هاشمی رئیس و سایر اعضای کمیته به منظور پیگیری موارد مطروحه در جلسه قبلی تشکیل شد.
چهارمین جلسه کمیته خیّرین حامی دانشجویان تشکیل شد
چهارمین جلسه کمیته خیّرین حامی دانشجویان تشکیل شد
(1397/05/03)
چهارمین جلسه کمیته خیّرین با حضور تعدادی از مدیران و نمایندگان مدیریت های معاونت دانشجویی با ریاست دکتر هاشمی رئیس مرکز بهداشت و درمان و مسئول کمیته خیّرین برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس شغلی
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت استرس شغلی
(1397/04/27)
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان در راستای اجرای مفاد طرح صیانت از حقوق شهروندی، در نظر دارد کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت استرس شغلی را ویژه کارکنان معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار کند.
اتمام دوره آموزش بهداشت کارکنان خدمات مدیریت امور خوابگاه ها
اتمام دوره آموزش بهداشت کارکنان خدمات مدیریت امور خوابگاه ها
(1397/04/27)
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان یک دوره آموزشی 6 ساعته بهداشت در محیط کار را ویژه کارکنان خدمات مدیریت امور خوابگاه ها برگزار کرد.