طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
نمایش خبر
برگزاری کارگاه آموزشی دبیران و کارشناسان شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
برگزاری کارگاه آموزشی دبیران و کارشناسان شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور (1396/09/29)
کارگاه دو روزه آموزشی دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با حضور تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: به منظور توانمندسازی و ارتقا مهارت دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور کارگاه دو روزه آموزشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه 20 و 21 آذرماه 96 به میزبان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.
بر اساس گزارش فوق، این کارگاه با حضور دکتر وحید صرامی دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت و دبیران و کارشناسان 10 دانشگاه علوم پزشکی شامل: تهران، ایران، فسا، اهواز، شیراز، بندرعباس، بهبهان، جهرم، بوشهر برگزار و پس از پایان دو روزه کارگاه جهت بررسی وضعیت آموزشی دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی دانشجویان آزمون تشریحی از آیین نامه و شیوه نامه شوراهای انضباطی به عمل آمد.The comment feature is locked by administrator.
Sort by: