طراحی سایت
مدیریت شورای انضباطی
معرفی دبیر شورای انضباطی دانشگاه

 

 

مهندس میر غنی سید صومعه                                                

 دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران                                                                                                     

آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس (ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE) و مدیریت بحرانMPH

سابقه کار:

به عنوان دبیر شورا از سال 1387 تاکنون

سابقه تدریس در :

- دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده بهداشت

- دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده  دندانپزشکی

- دانشگاه علمی کاربردی هلال ایران .

- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد  پزشکی شمال

- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – دانشکده سلامت

  طرحهاي  تحقیقاتی که اینجانب مجری و یا همکار اصلی بودم :

- سنجش آلاينده‌هاي محيط كار  (مجری طرح)

- سنجش دودكش‌ها و 30 نمونه ذرات كل  (مجری طرح)

- ارزيابی آلاينده‌هاي آب‌كاري براق  (مجری طرح)

- بررسي ميزان و نوع آزبست در نمونه بالك (مجری طرح)

- راهكارهاي ارزيابي آلاينده صنعت گرم  (مجری طرح)

- ارزيابي آلاينده‌هاي شركت هوا و فضاي برنا  (مجری طرح)

- ارزيابي ريسك كارگران با فيوم‌هاي جوشكاري صنعت گاز  (همکار اصلی طرح)

- بررسی عوامل زیان آور محیط کار مترو تهران  (همکار اصلی طرح)

- طرح تحقيقاتي ارزيابي روشنايي جاده اي در کشور.

- طرح تحقيقاتي ارزيابي عوامل زيان آور فيزيکي در صنعت پروفيل کشور .

- ارزيابي استرس حرارتي در سرد خانه هاي کشور .

- طرح تحقيقاتي ارزيابي PAHs ها .

- ارزيابي فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه  علوم پزشکی تهران .

ارزيابي ريسک  فيومهاي جوشکاري  کارگران  خطوط انتقال گاز ايران.

-   ارزيابي  نمونه هاي بالک در آزبست .

ارزيابي آلاينده هاي  خروجي از دودکش در  يک صنعت .

ارزيابي  عوامل زيان آور در يک صنعت .

- ارزيابي نمونه هاي آمونياک و جيوه و سيانيد در پويا زر گام