طراحی سایت
به سایت مدیریت امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید *** خوابگاه، ایرانی کوچک
معرفی مسئول اسکان خواهران

مسئول اسکان خواهران: خانم نامدار علی آبادی  

 

سابقه خدمت: 26 سال                                                                     

 

تلفن تماس: 88002654

 

 

شرح وظایف:

* اسکان دانشجویان در خوابگاههای دختران

* برگزاری جلسه با سرپرستان و کلیه پرسنل خوابگاه

* نظارت بر حسن اجرای امور در خوابگاههای دختران

* تسویه حساب برای دانشجویان فارغ التحصیل و انصراف از تحصیل دانشجویان دختر

* کنترل غیبت و تأخیر دانشجویان دختر

* پیگیری و رفع مشکلات دانشجویان ساکن خوابگاه های دختران

* جابجایی اتاق دانشجویان در دو نوبت از سال تحصیلی در صورت امکان (پایان هر نیم سال تحصیلی)

* ارجاع دانشجویان موارد خاص به مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان

* نظارت بر خوابگاههای خودگردان دختران

 

همکاران دیگر:

خانم نوری

سابقه خدمت: 5سال 

 

خوابگاههای دخترانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

ردیف

نام خوابگاه

ظرفیت

نشانی

نام سرپرست

تلفن

لینک

1

گلستان 1 (کوی)

416

انتهای کارگر شمالی- روبروی مسجد النبی مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

خانم سعیدی

سابقه خدمت: 9 سال

88016071

گالری عکس

2

گلستان 2 (کوی)

447

انتهای کارگر شمالی- روبروی مسجد النبی مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

خانم عسگری

سابقه خدمت: 9 سال

88016078

گالری عکس

3

گلستان 3 (کوی)

321

انتهای کارگر شمالی- روبروی مسجد النبی مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

خانم ابراهیمی

سابقه خدمت: 14 سال

88016096

گالری عکس

4

گلستان 4 (کوی)

185

انتهای کارگر شمالی- روبروی مسجد النبی مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

خانم ضیایی نژاد

سابقه خدمت:  24سال 

چسباندن88016112

گالری عکس

5

گلستان دمشق

252

خیابان فلسطین شمالی خیابان دمشق پلاک 15

خانم رفیعی

سابقه خدمت: 9 سال

88927594

گالری عکس

6

نسترن

175

خ طالقانی بین بهار و خ شریعتی ک جهان پلاک 1

خانم پورهمدانی

سابقه خدمت: 27سال

77537842

گالری عکس

 
 
 

خوابگاههای خودگردان دخترانه تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

ردیف

نام خوابگاه

ظرفیت

نشانی

نام سرپرست

تلفن

لینک

1

حافظیه

280

بالاتر از میدان ولی عصرکوچه ششم (بهمیری) پلاک 24

خانم زارع

88896836

گالری عکس

2

16 آذر

83

بلوار کشاورز – ابتدای خ 16 آذر پلاک قدیم 120 جدید2

88965043

گالری عکس