طراحی سایت
به سایت مدیریت امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید *** خوابگاه، ایرانی کوچک
معرفی اسکان برادران و متأهلین

مسئول اسکان برادران و متأهلین: آقای ولی ا... بیکی               

       
سابقه خدمت: 16 سال

    

تلفن تماس: 88002522

 

شرح وظایف:

* اسکان دانشجویان در خوابگاههای مجردی و متأهلین

* نظارت بر حسن اجرای امور در خوابگاههای پسران

* نظارت بر اجرای قوانین و مقررات خوابگاهی در خوابگاه پسران

* صدور تسویه حساب برای دانشجویان فارغ التحصیل و انصراف از تحصیل دانشجویان پسر

* کنترل غیبت و تأخیر دانشجویان پسر

* پیگیری و رفع مشکلات دانشجویان ساکن از طریق سرپرستی خوابگاه های پسران

* جابجایی اتاق دانشجویان در دو نوبت از سال تحصیلی در صورت امکان (پایان هر نیم سال تحصیلی)

* ارجاع موارد خاص به مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان

* نظارت بر خوابگاههای خودگردان پسران

 

همکاران دیگر:

 

خانم ضیایی فر

سابقه خدمت: 29 سال

 

 

خوابگاههای پسرانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

ردیف

نام خوابگاه

ظرفیت

نشانی

تلفن

نام سرپرست

لینک

1

بوستان 1 (کوی)

108

انتهاي كارگر شمالي، روبری خ شانزدهم، مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

88002522

 

آقای امدادی

سابقه خدمت: 3 سال

 

گالری عکس

2

بوستان2 (کوی)

209

انتهاي كارگر شمالي، روبری خ شانزدهم، مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

گالری عکس

3

بوستان3 (کوی)

137

انتهاي كارگر شمالي، روبری خ شانزدهم، مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

گالری عکس

4

بوستان4 (کوی)

93

انتهاي كارگر شمالي، روبری خ شانزدهم، مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

گالری عکس

5

بوستان5 (کوی)

167

انتهاي كارگر شمالي، روبری خ شانزدهم، مجتمع کوی علوم پزشکی تهران

گالری عکس

6

سمیه

232

خیابان سمیه – بین خیابان مفتح وشهید موسوی –پلاک 179

88810325

آقای حسین نژاد

سابقه خدمت: 20سال

گالری عکس

7

بوستان قدس

 

97

خ انقلاب - خيابان قدس (ضلع شرقی انشگاه )– كوچه شاهد 1 – 10 پلاك 14

88963211

آقای مددی

سابقه خدمت: 29سال

گالری عکس

8

بوستان وصال

 

168

بلوار کشاورز - خ وصال - بعد ا چهار راه ایتالیا -نبش کوچه فردانش

88992755

آقای محمودی

سابقه خدمت:

29 سال

گالری عکس

9

بوستان 8

101

خیابان کارگر شمالی – کوچه شهید احمدی – پلاک قدیم 225- جدید 2

88994105

آقای حاج حیدری سابقه خدمت:

23 سال

گالری عکس

 

 

 

خوابگاه متاهلین دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

ردیف

نام خوابگاه

ظرفیت

نشانی

تلفن

نام سرپرست

لینک

1

شهرک دانشگاه

64 خانوار

12 کیلومتری جاده مخصوص کرج - شهرک دانشگاه تهران – فاز دانشجویی

44901530

آقای جعفری

سابقه خدمت: 10سال

گالری عکس

 

 

 

خوابگاههای خودگردان پسرانه تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

ردیف

نام خوابگاه

ظرفیت

نشانی

تلفن

نام سرپرست

لینک

1

انقلاب1

96

میدان انقلاب – کوچه برهانی – پلاک قدیم35 جدید 22

66480199

آقای جواهرچیان

گالری عکس

2

انقلاب4

60

میدان انقلاب – کوچه برهانی – پلاک قدیم 47جدید 15

گالری عکس

3

انقلاب 5

80

میدان انقلاب – کوچه برهانی – پلاک 14

گالری عکس

4

انقلاب6

82

میدان انقلاب – کوچه برهانی – پلاک1

گالری عکس