طراحی سایت
به سایت امور خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید. خوابگاه، ایرانی کوچک

اطلاعیه ها

برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان ورودی جدید ساکن خوابگاه پسرانه بوستان 8 با مقررات و آئین نامه اسکان

به منظور آشنایی دانشجویان ورودی جدید سال 97 ساکن در خوابگاه پسرانه بوستان 8 با مقررات و آئین نامه ...

آغاز ثبت نام دانشجویان ورودی جدید متقاضی خوابگاه های دانشجویی در نیمسال اول

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید متقاضی خوابگاه های دانشجویی (مقاطع عمومی) در نیمسال اول تحصیل...

برگزاری دومین جلسه شورای اسکان دانشجویان متاهل در سال 97

جلسه شورای سیاست گذاری خوابگاه متاهلین با حضور مدیر امور خوابگاه ها و کارشناسان این مدیریت برگزار ...
نظرسنجی
نظرسنجی


ثبت رأی 
اخبار مدیریت امور خوابگاهها
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان ورودی جدید ساکن خوابگاه پسرانه بوستان 8 با مقررات و آئین نامه اسکان
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان ورودی جدید ساکن خوابگاه پسرانه بوستان 8 با مقررات و آئین نامه اسکان
(1397/07/23)
به منظور آشنایی دانشجویان ورودی جدید سال 97 ساکن در خوابگاه پسرانه بوستان 8 با مقررات و آئین نامه اسکان جلسه ای با حضور مسئول اسکان مدیریت امور خوابگاه ها برگزار شد.
آغاز ثبت نام دانشجویان ورودی جدید متقاضی خوابگاه های دانشجویی در نیمسال اول
آغاز ثبت نام دانشجویان ورودی جدید متقاضی خوابگاه های دانشجویی در نیمسال اول
(1397/06/21)
ثبت نام دانشجویان ورودی جدید متقاضی خوابگاه های دانشجویی (مقاطع عمومی) در نیمسال اول تحصیلی آغاز شد.
برگزاری دومین جلسه شورای اسکان دانشجویان متاهل در سال 97
برگزاری دومین جلسه شورای اسکان دانشجویان متاهل در سال 97
(1397/06/10)
جلسه شورای سیاست گذاری خوابگاه متاهلین با حضور مدیر امور خوابگاه ها و کارشناسان این مدیریت برگزار شد.
کارگروه عمرانی و تاسیساتی معاونت دانشجویی فرهنگی تشکیل جلسه داد
کارگروه عمرانی و تاسیساتی معاونت دانشجویی فرهنگی تشکیل جلسه داد
(1397/06/10)
هفتمین جلسه کارگروه عمرانی و تاسیساتی معاونت دانشجویی فرهنگی، بمنظور بررسی وضعیت بازسازی خوابگاه ها با حضور معاون دانشجویی دانشگاه برگزار شد.
جلسه کارگروه عمرانی و تاسیساتی معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد
جلسه کارگروه عمرانی و تاسیساتی معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد
(1397/05/28)
ششمین جلسه کارگروه عمرانی و تاسیساتی معاونت دانشجویی فرهنگی، بمنظور بررسی علت کندی پیشرفت بازسازی خوابگاه ها با حضور مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه برگزار شد.