X

اخبار

مرکز بهداشت درمان دانشجویان

 

برگزاري طرح سنجش سلامت و معاينه پزشكي همه دانشجويان جديد‌الورود (غربالگري پزشكي دانشجويان) با هدف شناسايي دانشجويان نيازمند به مراقبت‌هاي ويژه و در اختيار قرار دادن امكانات درماني مناسب تا بهبودي كامل بخش ديگري از خدماتي است كه توسط دانشگاه به دانشجويان ارائه مي‌گردد. در سال 98، مجموعاً 703 نفر در این طرح شرکت کردند.

 

چشم انداز مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان در افق 5 ساله آینده
بعنوان اصلی ترین مرکز سنجش سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران باید به پوشش 100 درصد خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان جهت دانشجویان، ارائه خدمات الکترونیکی بهداشتی و حذف بوروکراسی ارتقاء یابد.
بیانیه رسالت:
مرکز بهداشت و درمان دانشجویان در دهه 70 راه اندازی شد. ماموریت اصلی این مرکز ارتقاء سطح سلامت جسمی، بهداشت فردی و بهبود کیفیت زندگی دانشجویان در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد و بعنوان تنها مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی رایگان در جهت تحقق اهداف خویش مشغول فعالیت می باشد
در راستای تحقق بیانیه ماموریت اصلی مرکز بهداشت و درمان با 2 راهکار ارائه می شود:
ـ  پیشگیری
ـ  درمان
در حوزه پیشگیری( انجام بازدید های بهداشتی از خوابگاه ها، صنوف، آموزش و غربالگری دانشجویان)
در حوزه درمان( ارائه خدمات درمانگاهی، بیمارستانی، دندانپزشکی و پاراکلینیکی)
استراتژیهای مرکز بهداشت و درمان:
ـ  ارتباط و تعامل تنگاتنگ با معاونت بهداشتی، وزارتخانه و دانشگاه( شرکت در جلسات و اجرای طرح های ملی و کشوری)
ـ  بهره گیری از تجربیات بهداشتی و درمانی سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت ارائه بهتر خدمات بهداشتی و درمانی
ـ  تهیه و اجرای برنامه های آموزشی(سمینار،کارگاه،کلاس آموزشی) جهت توانمند سازی و ارتقاء سطح بهداشتی کلیه دانشجویان