X

 

مشخصات فردی:

نام ونام خانوادگی: دکتر فرهاد رضایی

تحصیلات:

* دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی

* دانشیار گروه ویروس شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

ساعات ملاقات با مدیر امور خوابگاه ها

 

 

مدیران قبلی

 
             دکترفرهاد رضایی دکتر جعفر غفارزاده دکتر حمیدرضا پاکدل دکتر احمدرضا صادقی شادروان دکتر علی اکبر آبیار

  

        

دکتر ابوالفضل سروش

 

 

* دکتر فرهاد رضایی ---------------- سالهای 1397 - تاکنون

* دکتر جعفر غفارزاده ------------------- سالهای 1390 - 1397

* دکتر حمید رضا پاکدل ------------------ سالهای 1390 - 1387
* دکتر احمد رضا صادقی --------------- سالهای 1387 - 1385

* شادروان دکتر علی اکبر آبیار -------- سالهای 1385 - 1381

* دکتر ابوالفضل سروش --------------- سالهای 1381 - 1379

 

 

 

استراتژی مدیریت امور دانشجویی

مقدمه:
دانشجویان سرمایه اصلی سیستم های آموزشی – پژوهشی هستند. بدون وجود آنان تعریفی برای ایجاد و تشکیل سیستم های ارائه دهنده خدمات به آنان وجود ندارد بنابراین هدف اصلی و توجیح وجود امور دانشجویی تنها ارائه خدمت به این گروه جوان، پرشور و هوشمند است. در همین راستا مدیریت امور دانشجویی خود را موظف می¬داند تا نیازهای دانشجویان را به بهترین نحو و عالی ترین شکل ممکن در محدوده توانائی های خود تأمین نماید. در همین راستا این مدیریت در حیطه های تغذیه، ایاب و ذهاب، امور کتابخانه های خوابگاه ها و رفاه دانشجویان خدمات ارائه می نماید و برای ارائه بهتر این خدمات از مشاوره های شورای صنفی و کمکهای فکری آنها بهره مند می شود.
مأموریت سازمانی مدیر امور دانشجویی
به منظور تأمین نیازهای دانشجویان این مدیریت مأموریتهای خود را از طریق کارکردهای ذیل در هر قسمت به انجام می رساند.
1- اداره رفاه و تعاون
- دریافت بودجه کلیه وامها و تخصیص آنها به دانشجویان
- تنظیم قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان بورسیه و هماهنگی های لازم 
- انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان
- ارائه امکانات و خدمات تفریحی از سوی واحدهای مختلف
2- اداره تغذیه
- تهیه و تنظیم قراردادهای پخت، توزیع و تأمین مواد اولیه غذایی
- تحقیق و پژوهش در رابطه با تغذیه دانشجویی، رضایت از غذا، برنامه غذایی و نحوه پخت و ...
- مطالعه، طراحی و ارزیابی برنامه غذائی دانشگاه و ایجاد تنوع در برنامه غذائی در راستای افزایش میزان رضایت مندی دانشجویان
- ارزیابی عملکرد پیمانکار و نظارت آشپزخانه، سلف های تغذیه
- تهیه امکانات و تجهیزات در جهت ارتقاء آشپزخانه و سلف های تغذیه
- برنامه ریزی استراتژیک تغذیه دانشجویان
- همکاری و هماهنگی با دانشجویان در امور مربوط به تغذیه
- توزیع غذا به سلف ها و خوابگاههای دانشگاه
- نگهداری و بهسازی سیستم اتوماسیون تغذیه
3- اداره کتابخانه ها
- تأسیس، نگهداری، نظارت و ارزیابی کتابخانه های دانشجویی
- تأمین و تعمیر تجهیزات کتابخانه ها
- تشکیل کلاسهای آموزشی جهت نیروهای شاغل در کتابخانه
- جذب، توزیع، خرید کتاب و کتابهای اهدائی
4- واحد ایاب و ذهاب
- هماهنگی، ارزیابی، همکاری و انجام امور لازم جهت برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار واجد شرایط با سازمان مرکزی
- برنامه¬ریزی، بررسی و کنترل تعداد سرویس های رفت و برگشت دانشجویی
- پاسخگویی به سؤالات و شکایات دانشجویان در مورد کلیه امور مربوط به ایاب و ذهاب دانشجویان
5- شورای صنفی دانشجویان
- برگزاری، نظارت و هماهنگی انتخابات شورای صنفی خوابگاهها و دانشکده ها
- هماهنگی و همکاری با شوراهای صنفی
- مشاوره و نظارت شورای صنفی بر کلیه مسئولیتهای امور دانشجویی


* چشم انداز مدیریت امور دانشجویی

- بهره گیری از کلیه امکانات رفاهی موجود در جهت تأمین نیازهای رفاهی دانشجویان
- ارائه غذا با بهترین کیفیت همراه با تأمین نیازهای غذایی دانشجویان بر اساس هرم تغذیه ای
- تأمین رضایت دانشجویان از پخت و توزیع غذا و ارتقاء شیوه های تعداد مواد غذایی
- بکارگیری آخرین اطلاعات و دانش علمی در امر برنامه ریزی، تهیه، توزیع و ارزیابی مواد غذایی
- تأمین آخرین منابع علمی جهت مطالعه دانشجویان در کتابخانه های خوابگاهها
- تأمین محیط امن، راحت و با آرامش جهت مطالعه دانشجویان
- بهره گیری از کلیه امکانات به امن ترین شکل ممکن جهت ایاب و ذهاب دانشجویان به موقع و با احترام به شأن دانشجو
- نیازسنجی، تحلیل، طراحی و برنامه ریزی کلیه امور مربوط به دفتر بر اساس مشاوره با شورای صنفی دانشجویان
- پاسخگوئی و رفع مشکلات دانشجویان در کلیه امور محوله دفتر با رعایت شأن و احترام به دانشجو
- توجه به ارتقای توانمندی های کارکنان مدیریت امور دانشجویی
- توسعه همکاری های مدیریت امور دانشجویی با سایر مدیریتهای معاونت و دیگر دانشگاهها