X

مدیریت امور دانشجویی

این مدیریت با تکیه ‌بر نیروی انسانی متعهد و خلاق و بهره­ گیری از فناوری­های نوین، ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان از قبیل طبخ، توزیع غذا و اداره سلف‌سرویس‌های دانشجویی، رسیدگی و انجام امور تسویه‌حساب، وام­های دانشجویی، نظارت و اداره سرویس­های ایاب و ذهاب، صدور کارت­های هوشمند، نظارت بر تشکیل شورای صنفی و همچنین اداره کتابخانه و قرائت‌خانه‌های خوابگاهی را بر عهده دارد و متشکل از بخش­های زیر است:

  1. اداره تغذیه
  2. اداره رفاه
  3. برنامه غذایی دانشجویان
  4. واحد کتابخانه‌های دانشجویی
  5. واحد ایاب و ذهاب دانشجویان
  6. واحد صدور کارت­های هوشمند
  7. شورای صنفی دانشجویان
  8. روند رسیدگی به شکایات دانشجویان
  9. نتایج نظرسنجی