X


معاونت دانشجویی فرهنگی در کنار فراهم نمودن زمینه تحقق رسالت اصلی دانشگاه در عرصه‌های آموزش و پژوهش، رسالت سوم دانشگاه یعنی فرهنگ‌سازی برای ورود موفقیت‌آمیز دانشجو به جامعه پس از پایان تحصیل را نیز بر عهده دارد. وظایف اصلی این معاونت شامل ارائه خدمات رفاهی- دانشجویی، تأمین و ارتقاء سلامت جسمی و روانی دانشجویان و ارائه خدمات فرهنگی و فوق ‌برنامه است که از طریق مدیریت‌ها و واحدهای زیرمجموعه انجام می‌گردد.

مدیریت‌ها و واحدهای ارائه‌کننده خدمت مستقیم در معاونت دانشجویی فرهنگی عبارت‌اند از:

مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور خوابگاه­ها

مدیریت تربیت بدنی

مدیریت امور هنری و فوق برنامه

مدیریت تحقیق، توسعه و آموزش

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان

شورای انضباطی دانشجویان

واحد روابط عمومی و رسانه

واحد فن‌آوری اطلاعات