معرفی واحد فن آوری اطلاعات

ارائه خدمات نگهداري، پشتیبانی و مدیریت سامانه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مدیریت شبکه رایانه‌ای معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه بر عهده واحد فن‌آوری اطلاعات است. این شبکه شامل 33 مرکز مختلف اداری و خوابگاهی با پراکندگی جغرافیایی بالا است. در این بستر به بیش از 3000 دانشجوی خوابگاهی و بیش از 300 کارمند اداری، اینترنت و دیگر خدمات فن‌آوری اطلاعات ارائه می‌شود. این مراکز اغلب از طریق وایرلس با شبکه دانشگاه در ارتباط هستند. در سال 97، این شبکه شامل 12 لینک وایرلس ارتباطی فعال، پوشش شبکه وایرلس داخلی در 26 مرکز و 2267 اتصال شبکه کابلی بوده است. از مجموع 3137 دانشجوی خوابگاهی حدود 97% تحت پوشش خدمات این واحد قرار داشته‌اند.

اخبار واحد فن آوری اطلاعات

1234

انتخابگر پوسته