تماس با ما


حسین شیخ محمدی

میزان تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی

سابقه خدمت: 9 سال

شماره تلفن: 64432509

سهیلا کوهستانی

میزان تحصیلات: کارشناس مدیریت فرهنگی و تبلیغات

سابقه خدمت: 23 سال

شماره تلفن: 64432508

کامران محمدیان

میزان تحصیلات: کارشناس تبلیغات

شماره تلفن: 64432508