X

حوزه مدیریت

دکتر فاطمه رحیمی نژاد     

مدیر مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان

تلفن: 88964004

ایمیل: vsca-moshavereh@sina.tums.ac.ir

ساعات ملاقات: دانشجویان: روزهای دوشنبه ساعت 11 تا 13

 

تحصیلات:

* دانش آموخته دكتراي تخصصي در رشتة روانپزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران : 1385  

* عضو هیئت علمی گروه روانپزشكي بیمارستان روزبه : 1389

 

سوابق اجرایی:

- شروع فعالیت آموزشی درمانی واجرایی در شبكة بهداشت و درمان شهرستان ری (دانشگاه علوم پزشكي تهران) به عنوان مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهید یغمایی: 1376-1382
- مشاور و نماینده  شبكة بهداشت و درمان درامور بانوان فرمانداری شهرستان ری1376-1382
- مسئول اورژانس بیمارستان روزبه از سال 1385 تاکنون
- همکاری با کلینیکهای مراقبت پیوسته بیمارستان روزبه سال 1385 تا سال 1387
- مسئول فنی عصر و شب در بیمارستان روزبه از سال 1389تا سال 1394
- مسئول کارآموزی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی در بیمارستان روزبه : 1390 -1392
- همکاری در راستای راه اندازی فلوشیپ و دستیاری طب سالمندی دانشگاه علوم پزشكي تهران : 1390
- مسئول مرکز مشاوره دانشجویان معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشكي تهران از دی ماه 1392

بیانیه مدیریت
ارتقاء سطح سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهراندر قالب ارائه خدمات روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری به صورت درمان های دارویی و رواندرمانی مشکلات روانپزشکی ، افزایش مهارتهای زندگی، مشاوره ازدواج ، مشاوره تحصیلی، پیگیری موارد اورژانس و آموزش در واحدهای ستادی و خوابگاه ها و دانشکده ها .

استراتژی
1- پیشگیری از مشکلات روانشناختی دانشجویان
2- شناسایی زود هنگام ودرمان به موقع اختلالات روانپزشکی و رفع مشکلات روانشناختی
3- توانمند سازی دانشجویان در مقابل آسیب های اجتماعی و محیطی از طریق افزایش مهارت ها
4- افزایش انگیزۀ مطالعه در دانشجویان
5- پیشگیری و مداخله در افت تحصیلی
6- شناسایی افراد کم توان اقتصادی

چشم انداز
- حوزه درمان
1- ایجاد مراکز مشاوره در تعداد بیشتری از دانشکده ها وخوابگاه ها جهت  دسترسی سریع و بهینه دانشجویان به خدمات مشاوره ای
2- افزایش تعداد کارشناسان و متخصصین مراکز مشاوره ستاد و مراکز تابعه (به ازای هر 350 دانشجو یک کارشناس مورد نیاز می باشد.یعنی در دانشگاه علوم پزشکی تهران حدود 48 نفر کارشناس سلامت روان مورد نیاز است)
3- حضور روانپزشک تمام وقت در مرکز مشاوره
4- ایجاد بخش اعصاب و روان در یک بیمارستان جنرال جهت ارایه خدمت به دانشجویان نیازمند بستری

حوزه آموزش
1- ارتقاء کمی و کیفی آموزش اساتید راهنما و اعضاء هیئت علمی جهت ایجاد رابطه مناسب و سازنده با دانشجویان و شناسایی زود هنگام مشکلات روان شناختی دانشجویان ، توانمند سازی آنها و پیشگیری و مداخله در افت تحصیلی
2- ارتقاء علمی کارشناسان مرکز به صورت درون سازمانی و فراسازمانی  جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان
3- همکاری بیشتر با وزارتخانه و مشارکت فعال در توانمندسازی مشاورین مراکز مشاوره در سایر دانشگاه ها
4- باز آموزی وافزایش آگاهی کارمندان دانشکده ها و خوابگاه ها در حیطه مسائل بهداشت روان جهت ارتقاء سلامت روان و توانمندی کارکنان در برقراری ارتباط سازنده و موثر با دانشجویان
5- بررسی وضعیت موجود درس روانشناسی در دانشگاه و یکسان سازی و ارتقای ارایه محتوای مفید و موثر بر بهداشت روان دانشجویان
6- آموزش منظم همتایاران و ارتقای کمی و کیفی عملکرد آنان در حوزه ارایه خدمات مرتبط با بهداشت روان به سایر دانشجویان
7- برگزاری سخنرانی و کارگاه های بیشتر با موضوعات مهم مورد نیاز دانشجویان از جمله حوزه اعتیاد
8- ارتقاء و تجهیز کتابخانۀ مرکز مشاوره به سیستم  الکترونیکی
9- تولید نشریه، جزوات، کتابچه و بروشورها و کلیپ های  آموزشی در حیطه بهداشت روان
10- بروز رسانی فعالیت سایت مرکز و افزایش کمی و کیفی محتوی علمی آن و ارتقا ی کیفیت کانال تلگرامی مرکز
11- افزایش همکاری با مراکز مشاوره سایر دانشگاه ها
12- ایجاد شوراهای مورد نیاز در دانشگاه از جمله شورای تامین بهداشت روان و .....

حوزه مددکاری
1- تشکیل جلساتی جهت معرفی مرکز به افراد خیر جهت جذب آنها
2- گرفتن نیروی مددکار بیشتر جهت ارتقاِ کیفیت ارایه خدمات مددکاری در مراکز مشاوره تابعه (خوابگاه و دانشکده ها)

حوزه  پژوهش
1- انجام مطالعات توصیفی در خصوص وضعیت سلامت روان دانشجویان با توجه به داده های بدست آمده از تستهای غربالگری در سال های مختلف
2- بررسی وضعیت اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه
3- بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از خدمات ارایه شده در دانشگاه (از جمله حیطه آموزش،ارتباط اساتید و دانشجویان،ارتباط کارمندان و دانشجویان و ...)
4- بررسی علل افت تحصیلی در دانشجویان