X

ارتباط با ما

مسئول دفتر مرکز: اکرم حافظ القرآن

سال شروع به کار: 1374

شرح وظایف:      

- تعیین وقت جهت دانشجویان و پاسخدهی به سوالات دانشجویان و راهنمایی های لازم
- پیگیری دانشجویان در صورت ارجاع مشاور
- پاسخدهی به تماس های دانشجویان در ساعت های تعیین شده
- آماده سازی پرونده های روزانه
- ثبت آمار روزانه در سامانه سیناسا
- همکاری با کارشناس مربوطه جهت رد یابی دانشجویان در سامانه سیپاد و اعلام عدم مراجعه دانشجویان  فارغ التحصیل و بایگانی پرونده ها
- تایپ گواهی دانشجویان  و پیگیری مکاتبات آموزشی دانشجویان
- رسیدگی به امور اداری
- همکاری با مسئول درس مهارتهای زندگی جهت معرفی مدرس و مکاتبات اداری
- ارجاع نامه های وارده با نظر مستقیم ریاست مرکز
- نظارت بر حضور همکاران پاره وقت و گزارش عملکرد همکاران پاره وقت و تهیه گزارش مالی
- هماهنگی امور مربوط به همایش ،کارگاه ها و سخنرانی و ...

- ورود پرونده دانشجویان جدید در اپلیکیشن نگین

- امانت دادن کتاب به دانشجویان

داوود زبرجد

تحصیلات: مددکار اجتماعی

سال شروع به کار: 1385

شرح وظایف:

-تکمیل پرونده مددکاری مراجعه کننده و ثبت اطلاعات مورد نیاز برای پیگیری مراجع.
بررسی موقعیت دانشجویان ارجاعی به اداره مشاوره و نیز خانواده آنان
-اعزام دانشجویان نیازمند به مراکز پزشکی و موسسات خدمات اجتماعی مرتبط با مشکل دانشجو
-شناسایی منابع اجتماعی و رفاهی و بهداشتی برای کمک به حل مشکلات دانشجویی
-هماهنگی امور همتا یاران
-ارائه خدمات آموزشی ،طرحهای پیشگیری و تحقیقاتی در زمینه های مختلف بهداشت روان دانشجویان و پرسنل

مریم درخشان نژاد

تحصیلات: روانشناس بالینی

سال شروع به کار:  1389

شرح وظایف:

-مصاحبه روان شناختی و تکمیل پرونده و ارزیابی ،تشخیص و تعیین نوع مشکل مراجعین و ارائه خدمات مشاوره ای به ایشان.

-ارائه خدمات روانشناختی در خوابگاههای دانشجویی.
-ارائه خدمات مشاوره تلفنی.
-ارائه خدمات آموزشی ،طرحهای پیشگیری و تحقیقاتی در زمینه های مختلف بهداشت روان دانشجویان و پرسنل

فاطمه السادات چاووشی

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سال شروع به کار:  1394

شرح وظایف:

-تکمیل پرونده مددکاری مراجعه کننده و ثبت اطلاعات مورد نیاز برای پیگیری مراجع.
بررسی موقعیت دانشجویان ارجاعی به اداره مشاوره و نیز خانواده آنان
-اعزام دانشجویان نیازمند به مراکز پزشکی و موسسات خدمات اجتماعی مرتبط با مشکل دانشجو
-شناسایی منابع اجتماعی و رفاهی و بهداشتی برای کمک به حل مشکلات دانشجویی
-هماهنگی امور همتا یاران
-ارائه خدمات آموزشی ،طرحهای پیشگیری و تحقیقاتی در زمینه های مختلف بهداشت روان دانشجویان و پرسنل

مهشید آراسته

تحصیلات: کارشناس تغذیه

سال شروع به کار: 1375

شرح وظایف:

-تهیه و ثبت امار و عملکرد مرکز و بارگذاری در سامانه های وزارت بهداشت و ارسال گزارش به سایر مراکز ذیربط
-تهیه اخبار مربوط به امور مرکز وبارگذاری در  سایت معاونت دانشجویی
-نماینده مرکز مشاوره در کمیته صیانت از حقوق شهروندی
-رابط مرکز مشاوره و واحد تحقیق و توسعه و واحد روابط عمومی

 


کارشناسان و دفاتر مراکز مشاوره

الف) ستاد مرکزی:
ستاد مرکزی مرکز مشاوره، واقع در خیابان قدس،ساختمان معاونت دانشجویی(ساختمان 21) طبقه ششم می باشد که در صورت تمایل می توانید جهت تعیین وقت با مشاوران و متخصصان از طریق حضوری و یا از طریق تلفن 88964004 با سرکار خانم حافظ هماهنگ نمایید.

(لازم به ذکر است دفتر مرکزی هرروز دارای حداقل یک روانپزشک،یک روانشناس و یک مدد کار اجتماعی میباشد)

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

خانم دکترسبا هوبه فکر

روانپزشک

دکترای تخصصی

خانم دکتر مژگان ملک حسینی

روانپزشک

دکترای تخصصی

خانم دکتر مریم بنی هاشمی

روانپزشک

دکترای تخصصی

خانم دکتر فرزانه پویا فرد

روانپزشک

دکترای تخصصی

خانم دکتر عالیا شکیبا

روانپزشک

دکترای تخصصی

خانم دکتر عظیمی

روانشناس

دکترای تخصصی

آقای دکتر علی قائدنیا

روانشناس

دکترای تخصصی

خانم دکتر ریحانه فیروزی

روانشناس

دکترای تخصصی

خانم مریم درخشان نژاد

روانشناس بالینی

کارشناسی ارشد

آقای مجید مردی

روانشناس بالینی

کارشناسی ارشد

خانم زهرا بیان

روانشناس تربیتی

کارشناسی ارشد

خانم دکتر نغمه تقوی

روانشناس عمومی

دکترای تخصصی

خانم دکتر وجیهه حامدی

روانشناس عمومی

دکترای تخصصی

خانم دکتر مهشید خاوری

روانشناس عمومی

دکترای تخصصی

خانم فاطمه سادات چاوشی

مددکار اجتماعی

کارشناسی ارشد

آقای داوود زبرجدی

مددکار اجتماعی

کارشناسی ارشد