X


پذیرش: روزهای شنبه تا چهارشنبه30/14- 8 به غیر از روزهای تعطیل

تلفن: 88981426-88964004

کوی دانشگاه : درب ورودی خواهران،سمت راست ، پشت نگهبانی

پذیرش:روزهای شنبه تا چهارشنبه15 - 21 به غیر از روزهای تعطیل

تلفن :88002757

       

مشاوره تلفنی در مواقع بحران (خطHOT LINE  )   از طريق تلفن:88996569 

شنبه تا چهارشنبه: 15-24

پنج شنبه، جمعه و روزهای تعطیل: 8-24

 

  • شبکه اجتماعی مرکز مشاوره              t.me/consulting-center-tums
  • ایمیل مرکز:                                vsca-moshavereh@sina.tums.ac.ir