X


معرفی مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان
اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی در راستای ارتقای سطح بهداشت روان دانشجویان و با ارائه خدمات روان‌پزشکی، روانشناسی و مددکاری، به‌صورت درمان‌های دارویی و روان‌درمانی و همچنین افزایش مهارت‌های زندگی، مشاوره ازدواج، مشاوره تحصیلی، پیگیری موارد اورژانس و آموزش در واحدهای ستادی و خوابگاه‌ها و دانشکده‌ها، در 4 حوزه درمانی، آموزشی، مددکاری و پژوهشی مشغول فعالیت است.
فعالیت‌های حوزه درمان این مرکز شامل خدمات روان‌پزشکی، خدمات روانشناسی و مشاوره، مشاوره ازدواج و مشاوره تحصیلی است. در سال 1397، تعداد 9300 جلسه مشاوره فردی انجام‌شده که 769 جلسه مشاوره در دفتر مشاوره کوی و مابقی در مرکز برگزار گردیده است. تعداد کل دانشجویان مراجعه‌کننده به حوزه درمان 2098 نفر بوده است.
فعالیت‌های حوزه آموزش شامل تدریس مهارت‌های زندگی، برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی در حیطه‌های مختلف جهت دانشجویان و کارکنان، تهیه و انتقال مطالب آموزشی در قالب بروشور، مجله، کانال اطلاع‌رسانی و سایت مرکز است. 72 دانشجو به‌عنوان همتایار سلامت روان در این بخش فعالیت داشته¬اند. کانال اطلاع‌رسانی و آموزشی مرکز در پایان سال 97 دارای 2234 عضو بوده است.
34 درصد از دانشجویان دانشگاه از خدمات مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان استفاده کرده‌اند.
 

اخبار مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان