X

تماس با ما

 

آدرس و تلفن پرسنل مرکز بهداشت

 

ثنا امیرزاده

سمت: مسئول امور دفتری

تحصیلات: فوق دیپلم امور فرهنگی

سال شروع به کار: 1379

شماره تماس: 88981425

شرح وظایف:

- پذیرش دانشجویان و تشکیل پرونده پزشکی و صدور معرفي‌نامه پزشكي و دندانپزشكي

- همکاری در برگزاری طرح سنجش

- خدمات امور اداری و حسابداری

- همکاری با بسیج جامعه پزشکی

- اجراي کمیسیون پزشکی

- خدمات دبیرخانه مركز

 

فاطمه شهسواری

سمت: کارشناس بهداشت خانواده

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت

سال شروع به کار: 1375

 شماره تماس: 64432522

شرح وظایف و مسئولیتها:

- بازدید و نظارت مستمر از محیط های خوابگاه‌های دانشجویی

- بازدید و نظارت مستمر بر بهداشت مراكز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش موادخوراكی و مصرفی در محیط‌ های دانشجویی

- برگزاری کلاس های آموزشی جهت کارکنان و دانشجویان در صورت لزوم

- حصول اطمینان از سلامتی كارگرانی كه در محیط‌های دانشجویی فعالیت می‌كنند از طریق كنترل كارت معاینه‌ی پزشكی

- انجام طرح رابطین بهداشتی با آموزش دانشجویان و مشارکت آنان در امور بهداشتی

-  اجرای برنامه‌های ریشه‌كنی و مبارزه با بیماری‌هایی كه برنامه‌ی كشوری دارند.

- تهیه واکسن مورد نیاز دانشگاه

- نظارت بر انجام واكسیناسیون دانشجویان در درمانگاه کوی

- تهیه آمار واکسیناسیون و ارسال به مرکز بهداشت جنوب

- ارتباط با وزارت بهداشت، معاونت سلامت و سایر مراکز بهداشتی و درمانی

- ارتقاء سطح آموزش بهداشت دانشجویان از طریق درج پیام‌های تندرستی در صفحه خانگی معاونت دانشجویی، فرهنگی

- تهیه‌ی پمفلت و پوسترهای آموزشی بهداشتی به مناسبت های مختلف

- تهیه گزارش و عملکرد ماهانه و ارائه به ریاست

- اجرای طرح سنجش سلامت دانشجویان
ـ  رابط کانون خیرین دانشگاه در معاونت دانشجویی

ـ  کارشناس اجرای طرح سنجش سلامت دانشجویان

- تدوین و بازنگری سالیانه چک لیست ها و آیین نامه های بهداشتی

- بازدید و نظارت بر اجرای پروتکل های مبارزه با کووید 19 در محیط های دانشجویی

 شماره تماس:  64432522

 

محبوبه محمدزاده

سمت: کارشناس بهداشت عمومی

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سال شروع به کار: 1379

شماره تماس: 64432500

شرح وظایف:

_ کارشناس اجرای طرح سنجش سلامت دانشجویان

 -بازدید بهداشتی طبق دستورالعملهای بهداشتی از (خوابگاههای دانشجویی دختران و پسران دانشگاه علوم پزشکی تهران - اصناف دانشگاه - استخرهای دانشجویی - آشپزخانه مرکزی دانشگاه  - سلف سرویس دانشگاه و ...)

- بازدید بهداشت محیط ساختمان معاونت دانشجویی و آبدارخانه های ساختمان معاونت، دانشجویی و بررسی و   کنترل کارت سلامت پرسنل خدمات

- شرکت در اجرای طرح سنجش دانشجویان جدیدالورود، واکسیناسیون HB و dT دانشجویان جدیدالورود

- از اعضای کمیته مسئول طرح صیانت از حقوق شهروندی مرکز بهداشت و درمان

- رابط روابط عمومی در واحد مرکز بهداشت و درمان

- تدوین و بازنگری سالیانه چک لیست ها و آیین نامه های بهداشتی

- بازدید و نظارت بر اجرای پروتکل های مبارزه با کووید 19 در محیط های دانشجویی

 

علیرضا گلابدوست

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

تلفن: 88002653

سال فعالیت: 1381

سمت: مسئول درمانگاه کوی

شرح وظایف:

- نظارت بر امور فنی خدمات پزشکی منطبق بر قوانین و مقررات

- کنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بیماران (دانشجویان)

- انجام گزارش دهی صحیح و به موقع مشخصاات بیماران

- نظارت و هماهنگی بر ارجاع بیماران به مراکز درمانی مجهز

- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت

- هماهنگی و پیگیری جهت اموال

- نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف کارکنان

- ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها

- اجرای دستورات مدیریت مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

- نظارت و کنترل، مراقبت از داروها، لوازم فنی و تأمین کسری آنها