X

معرفی امور هنری و فوق برنامه

این مدیریت فراهم آوردن محیط مناسب برای انجام فعالیت­های فرهنگی و فوق برنامه و ارائه خدمات مخصوص جهت انجام فعالیت­های انجمن‌های علمی و کانون­های فرهنگی و نشریات دانشجویی را بر عهده دارد. این مدیریت متشکل از بخش­های مختلفی است که امور مربوط به کانون‌ها، نشریات، جشنواره­ها، انجمن‌های علمی، آموزش­های هنری، ادبی و فرهنگی، جشن و مراسم دانشجویی را انجام می‌دهند.

اخبار مدیریت امور هنری و فوق برنامه

1345678910انتها

انتخابگر پوسته