حوزه مدیریت

دکتر حامد شفارودی

هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن: 88961004 - 64432525

ایمیل: vsca-varzesh@tums.ac.ir

زمان ملاقات:  دوشنبه 12 تا 13

 

تحصیلات:

تحصیل در رشته داروسازی، Ph.D فارماکولوژی

سوابق علمی و اجرایی

•    عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی و داروسازی از سال 84 تا 95
•    ریاست دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 92 تا 94
•    معاونت دانشجویی فرهنگی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 94 تا 95
•    عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 96 تاکنون
•    کاپیتان تیم والیبال دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز از سال 66 تا 72
•    بازیکن تیم والیبال گروه ملی فولاد اهواز از سال 69 تا 70
•    عضو تیم منتخب والیبال دانشگاه های کشور از سال 70 تا 71
•    کاپیتان تیم والیبال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 78 تا 83
•    عضو تیم والیبال هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 96 تاکنون

مدیران قبلی تربیت بدنی

 

جناب آقای دکتر محمد حسین پورغریب

   از سال 1396-1398

 

جناب آقای دکتر ابراهیم خادم

از سال 1392-1395
 

جناب آقای محمدحسین میرزاراه کوشکی
  از سال 1390-1392
 

جناب آقای دکتر ابوالفضل ذاکریان

   از سال 1388-1390

جناب آقای دکتر ابراهیم خادم

از سال 1384-1388

 

جناب آقای دکتر جواد فلاح

از سال 1382-1384  

 

جناب آقای دکتر علیزاده 

از سال 1381-1382  
 

 

سرکار خانم دکتر وکیلی

از سال 1379-1381


جناب آقای بهروز علمیه

از سال 1379-1378