X

مدیریت تربیت بدنی

با هدف ارتقاء سطح كيفی وكمی فعاليت‌های ورزشی در دو بُعد همگانی و قهرمانی به تمامی گروه‌های دانشگاهی اعم از كاركنان، دانشجويان، اعضاي هیئت‌علمی و فرزندان آن‌ها، خدمات ورزشی مختلفی در دانشگاه ارائه‌ می‌شود. این مدیریت شامل بخش ها زیر می باشد:

1- اداره ها

2- اماکن ورزشی

3- تیم های ورزشی

4- مسابقات و تقویم ورزشی

5- مقالات پزشکی ورزشی

اخبار مدیریت تربیت بدنی

1345678910انتها

انتخابگر پوسته

 

 

 

 

معرفی مدیر

 

 

 

 

استراتژی ها

 

 

 

 

گالری عکس