X

معرفی مدیریت تحقیق، توسعه و آموزش

از آنجا که رسالت اصلی معاونت دانشجویی فرهنگی ارائه خدمات مناسب و با کیفیت مطلوب (با توجه به امکانات موجود) می­باشد و به روز بودن تمام ارکان معاونت و عدم رضایت به وضع موجود که کلید اصلی موفقیت در مدیریت است، در رأس تفکرات این سازمان قرار دارد با عنایت به این طرز فکر ضرورت ایجاد چنین مدیریت بسیاری احساس می­شد و باید آن را به فال نیک گرفت.

نکته مهم آن است که در هر زمینه از فعالیت­های حوزه معاونت دانشجویان می­توانند حضور فعال داشته باشند و یا ارائه ایده­های خلاقانه به پیشرفت روند امور کمک نمایند.

اخبار مدیریت تحقیق، توسعه و آموزش

12345

انتخابگر پوسته

مطالب آموزشی مفید

مطالب مفید آموزشی

 

 

 

گالری عکس