امور هنری و فوق برنامه

این مدیریت فراهم آوردن محیط مناسب برای انجام فعالیت­های فرهنگی و فوق برنامه و ارائه خدمات مخصوص جهت انجام فعالیت­های انجمن‌های علمی و کانون­های فرهنگی و نشریات دانشجویی را بر عهده دارد. این مدیریت متشکل از بخش­های مختلفی است که امور مربوط به کانون‌ها، نشریات، جشنواره­ها، انجمن‌های علمی، آموزش­های هنری، ادبی و فرهنگی، جشن و مراسم دانشجویی را انجام می‌دهند.

استراتژی ها

1-  ارتقا و توانمندسازی فرهنگی دانشجویان دانشگاه
2-   جلب حداکثر مشارکت دانشجویان دانشگاه در تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی هنری
3-   پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی از طریق غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان
4-   شناسایی و جذب استعدادهای فرهنگی و هنری در حوزه دانشجویی
5-   تقویت و تعمیق فعالیت های نشریات دانشجویی، کانون های فرهنگی و انجمن های علمی
6-  استفاده از ظرفیت های موجود و جلب مشارکت بین بخشی در راستای ارتقای زیرساخت های فرهنگی هنری