X

 

نظر سنجی اداره تغذیه در مرداد ماه 1399 به صورت آنلاین در سامانه اتوماسیون تغذیه به صورت اجباری فعال گردید. این نظر سنجی در بازه زمانی مورخ 99/05/01 تا ساعت 24 مورخ 99/05/09 برای دانشجویان فعال و در دسترس بود و دانشجویان قبل از رزرو غذا برای هفته بعد می بایست به سوالات مطرح شده پاسخ می دادند. نتایج حاصل از این نظرسنجی به شرح ذیل می باشد.

سوال 1- نظر شما در رابطه با ارائه صبحانه به صورت " سبد صبحانه هفتگی " یک روز در هفته چیست ؟
 

تعداد کل پاسخ دهندگان

گزینه ها

درصد

74 نفر

موافقم

78/40 %

مخالفم

8/10 %

پکیج روزانه را ترجیح می دهم

13/50 %

جمع

100%

 

 

 سوال 2- به نظر شما غذای  "چلوکباب کوبیده" چند بار در ماه تکرار شود ؟
 

تعداد کل پاسخ دهندگان

گزینه ها

درصد

77  نفر

6 بار

41/50 %

4 بار

35/10 %

2 بار

23/40 %

جمع

100%

 

سوال 3 - به نظر شما غذای  " چلو جوجه کباب " چند بار در ماه تکرار شود ؟

تعداد کل پاسخ دهندگان

گزینه ها

درصد

75 نفر

6 بار

56 %

4 بار

30/70 %

2 بار

13/30 %

جمع

100%

 

سوال 4- به نظر شما غذای  " کشک بادمجان و میرزاقاسمی " چند بار در ماه تکرار شود ؟

تعداد کل پاسخ دهندگان

گزینه ها

درصد

75 نفر

6 بار

14/70 %

4 بار

37/30 %

2 بار

48 %

جمع

100%

 

سوال 5 - به نظر شما پلوهای مخلوط نظیر" استانبولی پلو، لوبیا پلو، عدس پلو " چند بار در ماه تکرار شود ؟

تعداد کل پاسخ دهندگان

گزینه ها

درصد

76 نفر

6 بار

11/80 %

4 بار

38/20 %

2 بار

50 %

جمع

100%

 

 سوال 6 - به نظر شما غذای "  کوفته تبریزی " چند بار در ماه تکرار شود ؟

تعداد کل پاسخ دهندگان

گزینه ها

درصد

75 نفر

6 بار

6/70 %

4 بار

32 %

2 بار

61/30 %

جمع

100%

 

سوال 7 - به نظر شما انواع کوکوها نظیر " کوکو سبزی، کوکو سیب زمینی و کوکوی بادمجان " چند بار در ماه تکرار شود ؟
 

تعداد کل پاسخ دهندگان

گزینه ها

درصد

73 نفر

6 بار

9/60 %

4 بار

26 %

2 بار

64/40 %

جمع

100%

 

   سوال 8 - به نظر شما غذای "  کتلت گوشت و کتلت مرغ " چند بار در ماه تکرار شود ؟

تعداد کل پاسخ دهندگان

گزینه ها

درصد

75 نفر

6 بار

20 %

4 بار

32 %

2 بار

48 %

جمع

100%

 

 

سوال 9 - به نظر شما انواع خوراک مرغ نظیر "  خوراک مرغ و قارچ، سوته مرغ، خوراک مکزیکی " چند بار در ماه تکرار شود ؟

تعداد کل پاسخ دهندگان

گزینه ها

درصد

75 نفر

6 بار

37/30 %

4 بار

34/70 %

2 بار

28 %

جمع

100%