X

معرفی کارکنان

 

اکرم خالق وردی

سمت: مسئول دفتر مدیریت امور دانشجویی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

سال شروع به کار:  1392

شماره تماس:

88966536-64432541-09397407870

پست الکترونیکی:

 Vsca-daneshjuei@tums.ac.ir

جایگزین: علیرضا ابراهیم ناز

شرح وظایف :

1. تنظیم برنامه روزانه، هفتگی و ماهانه مدیر برحسب

2. مرتب نمودن نامه هایی که مدیر حهت ملاحظه یا امضاء و اعاده آنها به واحد

3. تنظیم زمان جلساتی که در دفتر مدیریت تشکیل می شود.

4. پاسخگویی به نامه های ارجاع شده از سوی مدیریت و سایر

 

زیبا فولادی

سمت: رییس اداره رفاه و تعاون دانشجویان

تحصیلات: کارشناس مدیریت فرهنگی

سال شروع به کار: 1376

شماره تماس: 64432538

جایگزین: صفا بابادی

 شرح وظایف :

1. دریافت بودجه کلیه وامها از صندوق رفاه و تخصیص آن به دانشکده ها بر اساس تعداد دانشجویان

کنترل، انجام و نظارت بر چگونگی انجام کلیه ی وامهای دانشجویی(تحصیلی، مسکن، ضروری، عتبات ، شهریه،  بنیاد علوی و ودیعه مسکن)

2. دریافت بودجه مازاد از صندوق رفاه دانشجویان جهت پرداخت وام به دانشجویانی که مازاد بر سهمیه ثبت نام نموده اند.

3. تنظیم و کنترل آمارهای دریافت وام در نیمسالهای اول دوم هر سال

4. تنظیم قرارداد بیمه خدمات درمانی دانشجویان بورسیه خارجی و داخلی و هماهنگی لازم با ادرات بیمه

5. تنظیم و هماهنگی قرارداد بیمه حوادث دانشجویان داخلی و خارجی

6. هماهنگی های لازم جهت افتتاح حساب دانشجویان جدید الورود

7. کنترل و نظارت بر چگونگی انجام امور فارغ التحصیلی(میزان بدهی دانشجویان فارغ التحصیل جدید و قدیم )

8. کنترل و هماهنگی لازم با امور درآمد صندوق رفاه جهت اخذ مجوز صندوق که لازمه دریافت دانشنامه می باشد.

9. ارائه امکانات و خدمات تفریحی که از سوی واحدهای مختلف با هماهنگی مدیر واحد به این اداره ارائه  می شود.

10. تهیه کلیه گزارشات عملکرد در پایان سال

11. نظارت بر چگونگی عملکرد کلیه پرسنل واحد و رفع مشکلات آنان

12. انجام کلیه امور مربوط به وامهای بنیاد علوی

13. تهیه و جمع آوری لیست کاردانشجویی و تحویل به حسابداری

14. امور مربوط به وام شهریه

15. انجام کلیه امور محوله از سوی مدیر واحد

سمانه صادقی

سمت: کارشناس اداره رفاه

تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی

سال شروع به کار: 1390

شماره تماس: 64432519

جایگزین: صفا بابادی

 شرح وظایف:

1. صدور برگه وضعیت بدهی دانشجویان
2. دریافت مجوزها
3. مکاتبات اداری
4. جمع آوری و ثبت درخواست کالاهادر برنامه و هماهنگی با انبار جهت دریافت کالاهای مورد نیاز واحد
5. ثبت درخواست خدمات و کالا در برنامه نجات  و هماهنگی با انبار جهت دریافت کالاهای مورد نیاز واحد
6. صدور فیش بازپرداخت
7. انجام امور محوله از طرف رئیس اداره رفاه و تعاون

صفا بابادی

 سمت: کارشناس اداره رفاه

تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه

  1384 سال شروع به کار:

شماره تماس: 64432519

جایگزین: زیبا فولادی

شرح وظایف:

1. تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز و ثبت وام ضروری
2. تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز و ثبت وام ضروری 2 برابر و 3 برابر
3. تهیه و تنظیم مدارک و ثبت ودیعه  مسکن عادی و ودیعه مسکن تکمیلی
4. کنترل پروفایل دانشجوی متقاضی وام به منظور تکمیل مدارک و ثبت وام تحصیلی در برنامه صندوق رفاه
5. جمع آوری، کنترل و تنظیم مدارک وام نخبگان
6. مکاتبات اداری
8. انجام امور محوله درخصوص کار دانشجویی
9. انجام امور محوله از طرف رئیس اداره رفاه و تعاون

بهاره کیقبادی

سمت: کارشناس اداره رفاه

 تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی

سال شروع به کار: 1399

شماره تماس: 64432520

جایگزین: سمانه صادقی

شرح وظایف:

1. ثبت تعهد محضری

2. اخذ مجوز جهت دریافت گواهی موقت

3. تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان

4. دریافت مجوز جهت موکول بدهی مقاطع ناپیوسته کارشناسی و کارشناسی ارشد

5. ثبت تغییرات شناسنامه در سامانه صندوق رفاه

6. تعویق بدهی به بعد از سربازی

7. پیگیری و انجام امور خدمات رفاهی فرهنگی به دانشجویان

زهرا کامرانی

سمت: رئیس اداره تغذیه

تحصیلات: کارشناسی ارشد تغذیه

سال شروع به کار: 1390

شماره تماس: 88965353

جایگزین: زهره سادات سکاکی

شرح وظایف:

1. برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت بر عملکرد بخش های مختلف اداره تغذیه اعم از آشپزخانه، اتوماسیون، سلف سرویس ها و مراکز توزیع غذا  

2. برنامه ریزی استراتژیک، میان مدت و کوتاه مدت امور تغذیه

3. بررسی مسائل و مشکلات موجود و نظرات و انتقادات پرسنل اداره تغذیه، دانشجویان و پیمانکار و تلاش جهت رفع آنها و در صورت لزوم انعکاس آن به مسئولین مافوق و برنامه ریزی جهت حل آنها

4. بررسی نرم افزارهای ارتقاء یافته در زمینه اتوماسیون تغذیه و در صورت لزوم استفاده از آنها

5. برنامه ریزی جهت انجام کارهای تحقیقاتی توسط کارشناسان اداره تغذیه

6. برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات با پیمانکار، اعضای شورای صنفی و پرسنل اداره تغذیه

7. بررسی گزارشات ارسالی از سوی کارشناسان، ناظرین اداره تغذیه و اپراتورهای اتوماسیون و پیگیری مسائل مطرح شده

8. انجام امور مربوط به مناقصات از قبیل بازنگری و اصلاح متن قرارداد، محاسبه قیمت تمام شده غذا

9. کنترل اسناد روزانه ثبت شده در نرم افزار تغذیه و اسناد ماهیانه پخت و توزیع و مواد اولیه غذای دانشجویان

10. برنامه ریزی جهت بازدید از واحدهای دخیل در امر طبخ و توزیع غذا در سطح شهر و سایر دانشگاهها

11. نیازسنجی در زمینه تجهیزات مورد لزوم در آشپزخانه ها و سلف سرویس ها و امور عمرانی در محل های مذکور و اعلام درخواست نیاز جهت اقدام مقتضی به مسئولین مافوق و انجام پیگیری های مربوطه

12. برنامه ریزی جهت انجام نظرسنجی از د انشجویان استفاده از نتایج آن در تصمیم گیری های آتی اداره تغذیه

13. تعامل با سایر دانشگاهها و بررسی فعالیتها و برنامه های ادارات تغذیه سایر دانشگاهی و تبادل نظر با ایشان

14. انجام سایر امور محوله

زهره سادات سکاکی

سمت: معاون اداره تغذیه

تحصیلات: کارشناسی علوم و صنایع غذایی 

سال شروع به کار: 1378

شماره تماس: 88965353

جایگزین: زهرا کامرانی 

شرح وظایف:

1. تدوین و تنظیم برنامه غذایی ماهانه و اطلاع رسانی به دانشجویان

2. نظارت بر عملکرد ناظرین دانشجویی مستقر در خوابگاهها

3. همکاری در تدوین قراردادهای طبخ و توزیع و تامین مواد اولیه غذای دانشجویان و تنظیم اسناد مناقصه

4. کنترل کلیه اسناد ثبت شده در نرم افزار تغذیه

5. انجام مکاتبات و تنظیم اطلاعیه ها، پمفلت ها و کتابچه های راهنما

6. تدوین اطلاعات جهت درج در سایت تغذیه و به روزرسانی آن

7. تنظیم فرم های نظرسنجی، انجام نظرسنجی و آنالیز نتایج و اعلام گزارش آن به مسئولین مافوق

8. کارهای تحقیقاتی از قبیل فعالیت های سایر دانشگاهها در امور تغذیه

9. همکاری در برنامه ریزی استراتژیک اداره تغذیه، تنظیم شاخص ها، گزارش عملکرد و ...

10. انجام سایر امور محوله

محمد مردانی

سمت: مسئول آمار تغذیه

تحصیلات: دیپلم 

سابقه کار: 1371

شماره تماس: 88951940

جایگزین: علیرضا ابراهیم ناز 

شرح وظایف:

1. تنظیم صورتحساب ماهیانه پیمانکار با هماهنگی با رئیس اداره تغذیه

2. فعال کردن کارت های تغذیه دانشجویان ورودی جدید و سایر متقاضیان

3. انجام تسویه حساب فارغ التحصیلان

5. همکاری در جمع بندی آمار هفتگی و ارائه آمار هفتگی به رئیس اداره، نماینده پیمانکار و مسئول آشپزخانه

6. انتقال پیشنهادات، انتقادات و شکایات دانشجویان به رئیس اداره تغذیه

7. انجام مکاتبات اداری

8. انجام سایر امور محوله

علیرضا ابراهیم ناز

سمت: مسئول اتوماسیون تغذیه 

تحصیلات: دیپلم 

سال شروع به کار: 1375

شماره تماس: 88951940

جایگزین: محمد مردانی 

شرح وظایف:

1. راهبری سیستم اتوماسیون تغذیه

2. فعال کردن کارت های تغذیه دانشجویان ورودی جدید و سایر متقاضیان

3. انجام تسویه حساب فارغ التحصیلان

4. اطلاع دادن مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری به مافوق

5. جمع بندی آمار هفتگی و ارائه آمار هفتگی به رئیس اداره، نماینده پیمانکار و مسئول آشپزخانه

6. جمع آوری فیش های مربوط به افزایش اعتبار کارت تغذیه از مسئولین سلف ها و ارائه به واحد حسابداری

7. انتقال پیشنهادات، انتقادات و شکایات دانشجویان به رئیس اداره تغذیه

8. پیگیری مشکلات گزارش شده از طرف ناظرین غذاخوری ها(از جمله مشکلات تاسیساتی و ...)

9. هماهنگی امور تغذیه با دانشکده مربوطه

10. انجام سایر امور محوله

محمدرضا خادم

سمت: ناظر واحد ایاب و ذهاب      

تحصیلات: دیپلم

سال شروع به کار: 1386

شماره تماس: 88630019  .  09195009507 

جایگزین: محمد سلطانی

 شرح وظايف :

1.  نظارت کامل و دقیق بر حسن انجام سرویس های ایاب و ذهاب.

2. ارائه گزارشات لازم، دقیق و مرتب در مورد سرویس های ایاب و ذهاب، همچنین گزارشات غیبت ها، تاخیرها و ... به مسئول واحد ایاب و ذهاب.

3. پیگیری و نظارت بر امور جاری نمایندگان پیمانکار و رانندگان به جهت اجرای درست و به موقع سرویس ها طبق برنامه ریزی قبلی و طبق شرایط و مفاد قرارداد فی مابین.

4. بررسی و کنترل تعداد سرویس های انجام شده دانشجویی برای مقاصد مختلف، نوع خودروهای استفاده شده، و ارائه گزارش بروز آن به مسئول واحد ایاب و ذهاب.

5. نظارت بر جزئیات عملکرد پیمانکار و رانندگان سرویس های ایاب و ذهاب که اعم آن شامل: زمان دقیق حرکت، طی نموده مسیر تعیین شده، و توقف در ایستگاه های اعلام شده از طرف واحد ایاب و ذهاب.

6. انجام پروسه و مراحل آمارگیری، نیازسنجی و نظرسنجی دوره ای بنا بر ضرورت و در صورت لزوم.

محمد سلطانی

سال شروع به کار : 1383

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

سمت : مسئول واحد ایاب و ذهاب دانشجویی 

 شرح کار و وظایف :

  1. پیگیری ، هماهنگی ، انجام مکاتبات و اقدامات لازم جهت انجام مراحل برگزاری مناقصه دو مرحله ای برای انتخاب پیمانکار

واجد شرایط با سازمان مرکز دانشگاه علوم پزشکی تهران –  واحد امور قراردادها  .

  1. بررسی، تهیه وتنظیم و بروز رسانی پیش نویس قرارداد ایاب و ذهاب دانشجویی وضمائم و پیوست های لازم آن بنا برشرایط روز .
  2. برنامه ریزی طرح واجرا و ارایه خدمات سرویس ایاب وذهاب دانشجویی به دانشجویان خوابگاهی ازخوابگاهها به کلیه دانشگده ها،

بیمارستان ها ومراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط پیمانکار .

  1. نظارت برحسن انجام کارشرکت پیمانکار جهت کنترل درعملکرد آن با هدف رضایتمندی دانشجویان طی گزارشات ناظرین .
  2. نظارت نسبی برعملکرد ونوع خدمات ارایه شده توسط پیمانکار به دانشجویان دانشگاه برای بهره مندی وکسب رضایت آنان

 درمورد :

الف –  نظارت و دقت در انتخاب رانندگان توسط  پیمانکار از لحاظ سلامت اخلاقی ، روانی و اجتماعی و . . . ؛

ب-  نظارت در انتخاب نوع خودروها و مدل استفاده شده در سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی  .

ج- دقت در انجام امور در اسرع وقت و بدون تاخیر و حتی حرکت زوردتر از موعد .

خدیجه شیخ عبداله

سمت: رئیس اداره کتابخانه های دانشجویی      

تحصیلات: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سال شروع به کار: 1382

شماره تماس: 64432524     

 شرح وظايف :

1. نظارت بر نيروهاي شاغل در كتابخانه ­هاي دانشجویی

2. نظارت بر چگونگی عملکرد کتابخانه ها و رفع مشکلات کتابخانه ها

3. نظارت بر فضاي فيزيكي كتابخانه­ هاي دانشجویی

4. انتخاب ، تهيه و سفارش کتابهای مورد نياز كتابخانه (شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به برنامه ها و رشته های آموزشی دانشکده ها در مقاطع مختلف تحصیلی و تهیه امکانات موردنیاز جهت مطالعه و پرورش ، گزینش و انتخاب منابع مناسب از میان منابع منتشره)

5.  تأمين و  تعمیر تجهيزات كتابخانه­ ها

6. نظرسنجي

7. تهيه جزوات و تشکیل کلاسهای آموزشي جهت نيروهاي شاغل در كتابخانه

8. ارائه و تدوین آیین نامه­ هاي كتابخانه­ ها ، سالن مطالعه و كلية دستورالعملهاي قابل استفاده مربوط به پیشرفت و توسعه کتابخانه های دانشجویی

9. تهيه پمفلت آموزشي جهت استفاده از كتابخانه براي دانشجويان جديد الورود

10. همكاريهاي برون بخشي با وزارت ارشاد و شهرداري و ساير سازمانهاي مرتبط

11. جذب و توزيع كتابهاي اهدايي از طرف افراد و سازمانهاي ذيربط

12. نیازسنجی و نظارت بر تعمیرات عمرانی کتابخانه ها

13. بازدید مرتب از کلیه امور کتابخانه ها

14.  وجین ( کتابهای از رده خارج ) کتابهای کتابخانه های دانشجویی

15.  ورود اطلاعات کتابشناختی کتابهای کتابخانه های دانشجویی

16. ورود اطلاعات عضویت های کتابخانه های دانشجویی

17.  بررسی و رسیدگی به کلیه مسائل و امور مربوط به کتابخانه های دانشجویی

18. انجام کلیه امور مربوط به سایت مدیریت امور دانشجویی

19. جمع آوری کلیه گزارش عملکردها ، شاخص ها و آمار مدیریت امور دانشجویی

20. تهیه گزارش های سالیانه لازم

21.  انجام امور مربوط به کاردانشجویی

22. انجام کلیه امور محوله از طرف مدیر امور دانشجویی و ارائه گزارش

23. رابط روابط عمومی مدیریت امور دانشجویی

24. نماینده مشارکت های مردمی مدیریت امور دانشجویی (رابط خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران)

آذر شکری

سمت: کارشناس واحد صدور کارت هوشمند دانشجویی

تحصیلات: کارشناسی ارشد ریاضی

سال شروع به کار:  1372

شماره تماس: 64432674

پست الکترونیکی:  tumscard@gmail.com

جایگزین: اکرم خالق وردی(مسئول دفتر مدیریت دانشجویی)

شرح وظایف:

1. تهیه گزارش از دانشجویان جدیدالورود و اصلاح عکس پروفایل آنها

2. صدور اولیه کارتهای دانشجویی، میهمان ، صدور کارتهای المثنی و فضاهای ورزشی

3. تهیه گزارش پرداخت هزینه کارت دانشجویی جهت امور مالی معاونت

 

رضا قلی عزیزی

سمت: مسؤول آشپزخانه

سال شروع به کار: 1375

تحصیلات: دیپلم

شرح وظایف:

1- نظارت بر عملکرد پیمانکار و رعایت مفاد موجود در قرارداد و ارائه گزارش روزانه به رئیس اداره تغذیه
2- نظارت بر عملکرد کارشناس بهداشت و سایر ناظرین اداره تغذیه مستقر در آشپزخانه
3- برنامه ریزی جهت توزیع غذا
4- برنامه ریزی جهت تنظیم زمان پخت و ارسال غذا به سلف سرویسها و خوابگاهها
5- نظارت بر عملکرد انباردار پیمانکار
6- کنترل کیفیت و کمیت غذای طبخ شده
7- کنترل مواد غذایی اولیه مورد استفاده مطابق آنالیز موجود در قرارداد
8- کنترل تعداد نیروهای پیمانکار مطابق آنالیز موجود در قرارداد
9- پیگیری امور عمرانی  و تاسیساتی آشپزخانه
 10- پیگیری انجام تعمیرات تجهیزات توسط پیمانکار در اسرع وقت
11- انجام ساير امور محوله از سوی مافوق

آذر شکری

سمت: کارشناس واحد صدور کارت هوشمند دانشجویی

تحصیلات: کارشناسی ارشد ریاضی

سال شروع به کار:  1372

شماره تماس: 64432674

پست الکترونیکی:  tumscard@gmail.com

جایگزین: اکرم خالق وردی(مسئول دفتر مدیریت دانشجویی)

 

شرح وظایف:

1. تهیه گزارش از دانشجویان جدیدالورود و اصلاح عکس پروفایل آنها

2. صدور اولیه کارتهای دانشجویی، میهمان ، صدور کارتهای المثنی و فضاهای ورزشی

3. تهیه گزارش پرداخت هزینه کارت دانشجویی جهت امور مالی معاونت


ارتباط با مسئول دفتر

آدرس : خیابان انقلاب  ـ  خیابان قدس  ـ  بالاتر از خیابان طالقانی  ـ  نبش کوچه فردانش  ـ  ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی (پلاک : قدیم  43 ،  جدید 21 )  ـ  طبقه سوم   ـ سوئیت شمالی . مدیریت امور دانشجویی - آقای علیرضا گلابدوست

 تلفن:  64432541  -  88966536

دور نگار: 88966536

 

ارتباط با اداره رفاه و تعاون

آدرس : خیابان انقلاب. خیابان قدس . نبش کوچه فردانش . ساختمان معاونت دانشجویی (43 )  . طبقه 3 . واحد 311 . اداره رفاه و تعاون .

تلفن : 64432519 – 64432538 –  64432520 

 

 

ارتباط با اداره تغذیه

آدرس: خیابان انقلاب - بالاتر از طالقانی - ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی ( ساختمان 43 ) - طبقه سوم - اتاق 310

تلفن:  88965353- 64432532

دور نگار:  88965353  

آدرس الکترونیکی : http://vsca.tums.ac.ir

ارتباط با واحد اتوماسیون تغذیه

آدرس: خیابان انقلاب - بالاتر از طالقانی - ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی ( ساختمان 43 ) - طبقه سوم - اتاق 309

تلفن:  88951940

ارتباط با اداره کتابخانه ها

آدرس: خیابان انقلاب  ـ  خیابان قدس  ـ  بالاتر از خیابان طالقانی  ـ  نبش کوچه فردانش  ـ  ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی (پلاک : قدیم  43 ،  جدید 21 )  ـ  طبقه سوم   ـ  اتاق 313 ـ اداره کتابخانه­ های دانشجویی .

تلفن:  64432524

88979400 - 88979401 داخلی: 213

آدرس الکترونیکی: tumslibrary@yahoo.com

 

ارتباط با واحد ایاب و ذهاب

آدرس: خیابان انقلاب  ـ  خیابان قدس  ـ  بالاتر از خیابان طالقانی  ـ  نبش کوچه فردانش  ـ  ساختمان معاونت دانشجویی فرهنگی (پلاک : قدیم  43 ،  جدید 21 )  ـ  طبقه سوم   ـ  اتاق 314 ـ - واحد ایاب و ذهاب - آقای محمد سلطانی

تلفن: 644322669   

ایمیل:  AZ.TUMS@Yhoo.com

ارتباط با واحد صدور کارت هوشمند دانشجویی

آدرس: خیابان انقلاب ـ خیابان قدس ـ بالاتر از خیابان طالقانی ـ نبش کوچه فردانش ـ ساختمان معاونت دانشجویی دانشگاه (ساختمان 43) ـ طبقه دوم ـ  اتاق 209 - واحد صدور كارت دانشجويي هوشمند - خانم شکری و خانم خالق وردی

تلفن:  64432674

ایمیل: tumscard@gmail.com