معرفی مدیریت امور خوابگاهها

مدیریت امور خوابگاهها یکی از مدیریت های معاونت دانشجویی با رسالت تأمین اسکان دانشجویان و با توجه به اینکه خوابگاه محل استراحت، مطالعه، تفریح و ...  و در حالت کلی محل زندگی دانشجویان است و نظر به اینکه ساعات زیادی از اوقات دانشجویان در آنجا سپری می گردد لذا کارکنان مدیریت امور خوابگاهها صادقانه می کوشند که فضای خوابگاهی محیطی امن، آرام و مناسب جهت زندگی دانشجویان عزیز باشد تا به نوبه  خود سهمی هر چند اندک در پیشبرد علم و دانش این مرزو بوم داشته باشند.

این مدیریت 20 خوابگاه دانشجويي، شامل 13 خوابگاه پسران، 6 خوابگاه دختران و 1 مجموعه خوابگاه براي متأهلين در اختيار دانشگاه بوده است كه از اين تعداد 3 خوابگاه توسط خیرین وقف‌شده و 17 خوابگاه تحت مالكيت دانشگاه بوده است کل زيربناي خوابگاه‌هاي دانشجويي 49685 مترمربع، از این مقدار 46640 متر به خوابگاه‌های مجردی و 3045 مترمربع به خوابگاه‌های متأهلین اختصاص دارد. خوابگاه‌هاي ويژه متأهلين ظرفيت پذيرش و اسكان 64 خانوار را داشته است. 19 خوابگاه ويژه دانشجويان دختر و پسر درمجموع ظرفيت اسكان 3322 دانشجو را در 984 اتاق دانشجويي داشته‌اند.
میزان پوشش خوابگاه‌های مجردی 100 درصد بوده است و به همه دانشجويان متقاضي استفاده از خدمات خوابگاه‌های مجردی كه شرايط لازم را دارا بودند، خوابگاه تعلق گرفت. در همه خوابگاه‌ها امکانات رفاهی از قبیل سالن ورزشی، نمازخانه، سرویس ایاب و ذهاب، سالن تلویزیون و سالن مطالعه راه‌اندازی شده و در همه اتاق‌های دانشجویی یخچال، موکت، تخت و در بعضی اتاق‌ها فرش موجود است.

اخبار مدیریت امور خوابگاهها

1345678910انتها

انتخابگر پوسته