Xروانپزشک کیست؟

تعریف : روانپزشکی دوره ای از تخصص های پزشکی می باشد. روان‌پزشک ، پزشکی است که متخصص تشخیص و درمان بیماری‌های روانی یا روان‌درمانی است روان‌پزشکان تنها کسانی هستند که مرجعیت تجویز دارو برای درمان بیماری‌های روانی را دارند و .با توجه به علت مراجعه دانشجویان پس از انجام مصاحبه بالینی و ارزیابی های تشخیصی لازم راهکارهایی را در سطوح مختلف پیشگیری از جمله: آموزش مهارتهای زندگی و تحصیلی، مداخلات درمانی ( دارودرمانی یا رواندرمانی) و اقدامات حمایتی و توانبخشی ارائه می دهند.

از مهمترین خدمات  روانپزشکی برای دانشجویان ،می توان به درمان موارد زیر اشاره کرد:

درمان اختلالات روانپزشکی شامل:

-        اختلالات خلقی((Mood Depressive Disorder افسردگی، شیدایی و....

-        اختلالات اضطرابی((Anxiety Disorders اختلال پانیک ،اظطراب اجتماعی و ......

-        اختلال وسواس، اجبار (OCD )

-        اختلال سایکوسوماتیک  ( Psychosomatic Disorder)اختلالاتی که علائم جسمی دارند و ممکن است علت آنها روان شناختی باشد

-        اختلال خواب( (Sleep Disorders

-        اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)

-        اختلال حافظه و فراموشی( Amnestic Disorder)

-        اختلال بی اشتهایی و پرخوری عصبی( Anorexia,Bulimia Nervosa)

-        اختلالات جنسی( Sexual Disorder)

درمان اختلالات کودکان و نوجوانان شامل:

-        بیش فعالی و نقص توجه(ADHD)

-        اختلالات ترس و اضطراب در دوران کودکی Anxiety Disorder

-        پرخاشگری دوران کودکی ونوجوانی Aggression

-        اختلالات خواب Sleep Disorder

سایر خدمات:

-برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی در زمینه آشنایی با داروهای روانگردان، فوریت های روانپزشکی، مداخله در بحران (خودکشی، سوء مصرف مواد و...)


شایان ذکر است مداخلات فوق با هدف رفع یا کاهش احساس رنج مراجع، ارتقاء سلامت روان و عملکرد وی در حوزه-های مختلف ( فردی- بین فردی ، شخصی و تحصیلی) انجام گرفته و مستلزم همکاری نزدیک اعضاء تیم درمان ( روانپزشک – روانشناس – مددکار) می باشد.