X


 

روانشناس کیست ؟
 تعریف : روان‌شناسی علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعه روان ذهن)، فرایند ذهنی و رفتار) در موجودات زنده می‌پردازد. به عبارت دیگر، روان‌شناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی می‌پردازد.
روانشناسان گرایشهای مختلفی دارند از جمله بالینی ،شخصیت،تربیتی و .... که در مقاطع مختلف کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی تحصیل میکنند . در مرکز مشاوره دانشکاهه عمدتا گرایش بالینی به کار گرفته میشود که در صورت لزوم با  انجام آزمون های تخصصی ارزیابی اختلال یا شخصیت و دیگر موارد ، به درمان مراجعین می پردازند .
خدمات روانشناسی و مشاوره شامل
- مشاوره در حوزه مهارت‌های زندگی (مدیریت استرس ، افزایش اعتماد به نفس،کنترل خشم و ...
- مشاوره پیش از ازدواج، مدیریت روابط عاطفی
- انجام آزمون های روانشناختی
- مشاوره تحصیلی(پیشگیری از افت تحصیلی، برنامه ریزی درسی و ...)
- درمان اختلالات روانپزشکی
روانشناسان علاوه بردرمان در سطح پیشگیری به آموزش دانشجویان به صورت فردی و گروهی در زمینه های مختلف مانند مهارتهای زندگی ،انتخاب همسر ،پیشرفت تحصیلی و ....پرداخته و در هر ترم کارگاه های متفاوتی در دانشگاه و خوابگاه دانشجویی برگزار می کنند.