X


برنامه ارائه خدمات آنلاین و حضوری مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان

 

دفتر ستاد: روزهای شنبه تا چهارشنبه 14:30- 8 به غیر از روزهای تعطیل

تلفن: 88964004

دفتر کوی دانشگاه : درب ورودی خواهران،سمت راست ، پشت نگهبانی

پذیرش:روزهای شنبه تا چهارشنبه15 - 21 به غیر از روزهای تعطیل

تلفن :88002757

       

مشاوره تلفنی در مواقع بحران (خطHOT LINE  )   از طريق تلفن:88996569 

روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری

 

  • شبکه اجتماعی مرکز مشاوره              t.me/consulting-center-tums
  • ایمیل مرکز:                                vsca-moshavereh@sina.tums.ac.ir