X


نام و نام خانوادگی: ثنا امیرزاده

سمت: مسئول امور دفتری

تحصیلات: فوق دیپلم امور فرهنگی

سال شروع به کار: 1379

شماره تماس: 88981425

شرح وظایف:

- پذیرش دانشجویان و تشکیل پرونده پزشکی و صدور معرفي‌نامه پزشكي و دندانپزشكي

- همکاری در برگزاری طرح سنجش

- خدمات امور اداری و حسابداری

- همکاری با بسیج جامعه پزشکی

- اجراي کمیسیون پزشکی

- خدمات دبیرخانه مركز

 

نام و نام خانوادگی: دکتر غلامحسین رحیمی

سمت: مسئول  درمانگاه کوی

تحصیلات: دکترای پزشک عمومی

سال شروع به کار: 1381

شماره تماس: 88002653

شرح وظایف و خدمات:

ـ  مسئول واحد درمان مرکز بهداشت و درمان دانشجویان

ـ  دبیر کمیسیون پزشکی دانشجویان دانشگاه

ـ  ارائه خدمات پزشکی به دانشجویان و پرسنل دانشگاه از قبیل معاینه، درمان و ...

ـ  اجرای طرح سنجش سلامت دانشجویان

شماره تماس : 88981425 - 88002653

    

 


نام و نام خانوادگی: فاطمه شهسواری

سمت: کارشناس ارشد بهداشت

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سال شروع به کار: 1375

 شماره تماس: 64432522

شرح وظایف و مسئولیتها:

- بازدید و نظارت مستمر از محیط های خوابگاه‌های دانشجویی

- بازدید و نظارت مستمر بر بهداشت مراكز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش موادخوراكی و مصرفی در محیط‌ های دانشجویی

- برگزاری کلاس های آموزشی جهت کارکنان و دانشجویان در صورت لزوم

- حصول اطمینان از سلامتی كارگرانی كه در محیط‌های دانشجویی فعالیت می‌كنند از طریق كنترل كارت معاینه‌ی پزشكی

- انجام طرح رابطین بهداشتی با آموزش دانشجویان و مشارکت آنان در امور بهداشتی

-  اجرای برنامه‌های ریشه‌كنی و مبارزه با بیماری‌هایی كه برنامه‌ی كشوری دارند.

- تهیه واکسن مورد نیاز دانشگاه

- نظارت بر انجام واكسیناسیون دانشجویان در درمانگاه کوی

- تهیه آمار واکسیناسیون و ارسال به مرکز بهداشت جنوب

- ارتباط با وزارت بهداشت، معاونت سلامت و سایر مراکز بهداشتی و درمانی

- ارتقاء سطح آموزش بهداشت دانشجویان از طریق درج پیام‌های تندرستی در صفحه خانگی معاونت دانشجویی، فرهنگی

- تهیه‌ی پمفلت و پوسترهای آموزشی بهداشتی به مناسبت های مختلف

- تهیه گزارش و عملکرد ماهانه و ارائه به ریاست

- اجرای طرح سنجش سلامت دانشجویان
ـ  رابط کانون خیرین دانشگاه در معاونت دانشجویی

ـ  کارشناس اجرای طرح سنجش سلامت دانشجویان

 شماره تماس:  64432522

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه محمدزاده

سمت: کارشناس بهداشت عمومی

تحصیلات: لیسانس بهداشت عمومی

سال شروع به کار: 1379

شماره تماس: 64432500

شرح وظایف:

_ کارشناس اجرای طرح سنجش سلامت دانشجویان

 -ازدید بهداشتی طبق دستورالعملهای بهداشتی از (خوابگاههای دانشجویی دختران و پسران دانشگاه علوم پزشکی تهران - اصناف دانشگاه - استخرهای دانشجویی - آشپزخانه مرکزی دانشگاه  - سلف سرویس دانشگاه و ...)

- بازدید بهداشت محیط ساختمان معاونت دانشجویی و آبدارخانه های ساختمان معاونت، دانشجویی و بررسی و   کنترل کارت سلامت پرسنل خدمات

- شرکت در اجرای طرح سنجش دانشجویان جدیدالورود، واکسیناسیون HB و dT دانشجویان جدیدالورود

- از اعضای کمیته مسئول طرح صیانت از حقوق شهروندی مرکز بهداشت و درمان

- رابط روابط عمومی در واحد مرکز بهداشت و درمان

نام و نام خانوادگی: سید مهدی موسوی کوهبنانی

سمت: مسئول امور داخلی درمانگاه کوی

تحصیلات: لیسانس مدیریت صنعتی

سال شروع به کار: 1372

شماره تماس: 88002653

شرح وظایف:

_ تهیه لیست ماهانه شیفت پزشکان و پرستاران

- پیگیری خرید داروهای درمانگاه

- پیگیری نواقص تأسیساتی و خدماتی درمانگاه کوی