X

 

اهم فعالیت‌های مرکز بهداشت و درمان دانشجویان در سال 98

فعالیت

تعداد (مورد)

برگزاری طرح سنجش سلامت و معاینه پزشکی دانشجویان جدیدالورود

703

واکسیناسیون (هپاتیت یا کزاز)

447

بازرسی بهداشتی از اماکن دانشجویی (خوابگاه‌ها، آشپزخانه، سلف‌سرویس و ...)

434

ارائه خدمات در درمانگاه مجتمع کوی (تزریقات- سرم تراپی- ویزیت)

3092

ارجاع بیماران از درمانگاه به بیمارستان

19

صدور معرفی‌نامه برای بیمارستان‌ها، مراکز درمانی تشخیصی و غیره

3250

صدور معرفی‌نامه برای استفاده از خدمات دندانپزشکی

266

پرونده‌های مطرح‌شده در کمیسیون پزشکی دانشجویان

491