نام کانون:

 • تروکاژ

سال تاسیس

 • ​1398

زمینه فعالیت

 • هنری (فیلم)

اهداف

 • ارتقای آگاهی دانشجویان در رابطه با فیلم
 • ارتقای مهارت فیلم سازی دانشجویان

دبیر

 • علی ابدالی

راه ارتباطی

 • 09351787833

ایمیل

اعضای شورای مرکزی

 • علی ابدالی
 • علی بهاری
 • دانیال روستایی
 • محمد بهرامی
 • سجاد صادقی