X

نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه خوشنوای فومنی                                                      

آدرس پست الکترونیک: f-khoshnava@sina.tums.ac.ir

آدرس ایمیل مدیریت: vsca-farhangi@tums.ac.ir


تحصیلات
کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1378
کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ 1385
دکتری تخصصی پرستاری؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران 1395
 

سوابق علمی  و اجرایی
رتبه علمی: استادیار
مدیر دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی، از سال 1396
دبیر هیات رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی، از سال 1396
سرپرست مرکز پژوهش های دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، از سال 1396
پرستار بالینی از 1379 تا 1390
کارشناس ارزشیابی و پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری سال 1391
دبیر علمی  و مدرس دوره های مدیریت پرستاری سازمان نظام پرستاری از سال 1393 تا 1395
کارشناس آموزش و پژوهش سازمان نظام پرستاری سال 1395
مدرس دوره های المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور   از سال 1395  حیطه نقشه مفهومی
عضو کمیته علمی کنگره پرستاری کودکان از سال 1395
عضو کمیته علمی و اجرایی سمینار پیشگیری از کودک آزاری ، حمایت از کودک آزار دیده سال 1392
عضو کمیته رهبری و نتایج جامعه در تیم تعالی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1303
عضو هیات داوران اولین و دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا  سال های 1393 و 1394
دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران مقطع دکتری تخصصی  سال 1395
دانشجوی برگزیده در حیطه کیفیت خدمات سلامت سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1395
دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1384
نگارنده پایان نامه برتر در سال 1386 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 


 

 

ساعات ملاقات با مدیر امور هنری و فوق برنامه لطفا با مسئول دفتر هماهنگ شود.

 

 

 

 

تاریخچه
از زمانيکه آخرين آجر ساختمان فعلي دانشکده پزشکي به عنوان اولين دانشکده دانشگاه تهران در سال 1313 به همت استاد عباسعلي جعفريان در جاي خود قرار گرفت و معمار اين بنا نام خود را در پشت بام ساختمان دانشکده باقي گذاشت 75 سال مي گذرد با وجود گذر اين سالها هنوز شرايط جوي نتوانسته نام سازنده اين بنا را از بين ببرد.
بناي عظيم ساخته شده دانشگاه در سايه تلاش و همت بزرگ مرداني همچون پروفسور حسابي و دکتر سنگ صورت گرفت آنگاه که انديشه راه اندازي مرکزي جامع يا اغلب دانشها به وزير فرهنگ و معارف وقت دکتر علي اصغر حکمت پيشنهاد شد پروفسور حسابي مسئول نگارش طرح ايجاد دانشگاه با بودجه 100/000 تومان شد که اين مبلغ نيز بعدها صرف خريد زمين دانشگاه شد دانشگاه تهران براساس الگو برداري از دانشگاه هاي فرانسه ايجاد گرديد پس از بحث و بررسي هاي فراوان در رابطه با تعيين محل خريد زمين دانشگاه که بين زمينهاي باغ جلاليه و زمينهاي بهجت آباد صورت گرفته بود در نهايت بر زمينهاي باغ جلاليه توافق گرديد و زمين دانشگاه از فردي به نام حاج رحيم اقا اتحاديه تبريزي به قيمت 100/000 تومان خريداري گرديد و اين بناي عظيم با بودجه 250/000 هزار تومان ساخته شد مسئول ساخت دانشگاه و اولين رئيس دانشگاه وزير فرهنگ و معارف دکتر علي اصغر حکمت بود و اين نشاندهنده اين است که ابتدا تا کنون همواره نگاه فرهنگي به اين دانشگاه وجود داشته است و دانشگاه بستر بسياري از رخدادها و تغييرات فرهنگي بوده است. 
تغييرات مختلف فرهنگي نيز که به فراخور زمان و شرايط فرهنگي در بسترهاي مختلف سياسي براي اين دانشگاه رخ داده است نيز در تاريخ اين دانشگاه ثبت شده است و هيچگاه غبار فراموشي بر آن ننشسته است.
گاهي به همت اساتيد و دانشجويان دانشگاه به افتخارات علمي رسيده است گاهي شهيدان 16 آذر را در خود پرورده است و زماني نيز به محل برخورد انديشه هاي مختلف سياسي در بدو پيروزي انقلاب مبدل گشته است دانشگاه تهران با توجه به اهميت آن سبب ساز بسياري از رخدادهاي سياسي فرهنگي و منشاء تحولات گوناگون در سطح کشور بوده و است.
پس از پيروزي فرخنده انقلاب اسلامي نوع نگاه ها به معقوله فرهنگي در سطح پايه متفاوت تر از گذشته شد. در ادامه در پي انقلاب فرهنگي و تعطيلي دو ساله دانشگاه مسئولين جديد آن تعريف ديگري را از فرهنگ را که متأثر از نيازها و شرايط سياسي، ملي مذهبي و جنگ در ايران بود ارائه کردند و همواره کوشيدند تا بستري را مهيا کنند تا دانشجويان ضمن تحصيل به رشد ابعاد ديگر شخصيت خود نيز بپردازند از اين رو پس از تفکيک دانشگاه تهران و علوم پزشکي تهران که در سال 1364 بر حسب ضرورت صورت گرفته بود بسياري از مديريتهاي جديد تعريف و به مديريتهاي قبلي در حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي اضافه گرديدند که مديريت فرهنگي، اجتماعي از آن جمله مي باشد.
در ابتدا يک اداره کل تحت عنوان اداره کل فرهنگي و فوق برنامه در ساختمان قديم سازمان مرکزي ايجاد گرديد و بسياري از واحدهاي ديگر را که امروز اداره مستقلي مي باشند در خود جاي داد. از آن جمله ميتوان به اداره تربيت بدني، مرکز بهداشت و درمان دانشجويان، مرکز مشاوره و راهنمايي دانشجويان، واحد طب ورزشي و اداره فرهنگي و فوق برنامه اشاره کرد
در خلال سالهاي گذشته مديران و کارشناسان بسياري مشتاقانه خدمت کردند که آنها نيز بر حسب آموزه هاي اسلامي و فروتني بخشي از تاريخ پنهان اين دانشگاه مي باشند.
دکتر مصطفي محقق اولين مدير منصوب فرهنگي پس از انقلاب و در ادامه آقاي حسين علم باز، دکتر غريب دوست، آقاي فريبرز مهراني، حاج آقا عظيم زاده، دکتر رامين کردي، دکتر الهه رجايي، دکتر مهدي حجتي، دکتر جواد فلاح، آقاي سعيد فراهاني، دکتر سيد عبدالصالح جعفري کرمانشاهي، دکتر منصور کشاورز و امروز دکتر سيدابوالفضل ذاکريان
درسايه تلاش فعالين فرهنگي اقدامات بسياري در دانشگاه صورت گرفته است که از آن جمله ساخت خانه فرهنگي امام خميني در سال 79 در کوي علوم پزشکي (شامل مجموعه اي در سينما – اتاق مطالعه سايت اينترنت کتابخانه نوارخانه و . . .) ساخت دفتر کانون ها مقابل سلف پزشکي سال 82 تغيير محل دفتر کانون ها به طبقه زير همکف ساختمان 43 در سال 87 ايجاد واحدهاي فرهنگي در خوابگاه ها و بيمارستان ها دانشکده ها و تجهيز آنها به اينترنت – کتاب و . . . تجهيز و نوسازي محل هاي نماز و . . .
آيين نامه مختلفي نيز در خلال اين سال هاي به دانشگاه ابلاغ شد و دانشگاه نظر اصلاحي خود را نيز ارسال داشته است از آن جمله دستور العمل تشکيل کانون هاي فرهنگي در سال 80 آيين نامه ايجادد شوراي صنفي سال 80 آيين نامه نشريات سال 80
مديريت فرهنگي، اجتماعي در گستره وسيعي با هدف خدمت رساني فرهنگي در کليه زمينه هايي که از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تبيين شده بود فعاليت نموده است کانون هاي فرهنگي هنري اجتماعي خيريه و . . . هيأت هاي مذهبي – نشريات دانشجويي- شوراي صنفي- اردوهاي تفريحي و زيارتي (داخل و خارج کشور) – ارائه خدمات هنري – مراسم مختلف دانشجويي – مناسبت هاي مختلف ملي مذهبي – ارائه خدمات فرهنگي در سطح بيمارستان ها و خوابگاه ها و بسياري از بسيارهاي ديگر از جمله موضوعاتي مي باشند که اين مديريت بدان اهتمام داشته است همايشها و جشنواره هاي مختلف برگزار شده گواه اين ادعا مي باشند.
برگزاري چندين دوره جشنواره سراسري نشريات دانشجويي – مسابقات قرآن دانشجويان سراسر کشور – جشنواره مهر 5 – همايش ميثاق با خورشيد – همايش عرفا و جوان – يادمان شهدا – همايش شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر کشور- برگزاري سلسله نشستها و همايش هاي ادبي (بزرگداشت فردوسي) جلسات نقد کتاب و فيلم – جشنواره و نمايشگاه هاي متعدد هنري و صنايع دستي – بازارچه هاي خيريه دانشجويي – نمايشگاه هاي فعاليت فرهنگي 16 آذر هر سال – گردهمايي تشکل هاي دانشجويي و بسياري از نشستها و برنامه هاي ديگر فرهنگي تنها بخش اندکي از دفتر خاطرات فرهنگي اين مديريت را به خود اختصاص داده است
دل به آينده بسته ايم تا در سايه همت و تلاش خادمين فرهنگي اين دانشگاه افتخارات ديگري بر سطر هاي گذشته آن اضافه شود و...؟