X

 

مسئول فرهنگی و آموزش: بهزاد قبادی مجد

شماره تماس:  64432547

 

مرکز آموزش

برای ایجاد نشاط  و انگیزه و گسترش فعالیت های فرهنگی هنری و اجتماعی در بین دانشجویان،برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی ضروری است.دانشجویان در کنار دروس تخصصی علوم پزشکی نیازمند فراگیری آموزش هایی به صورت دور ه های مهارت های اجتماعی و هنری، فرهنگی هستند.لذا مرکز اموزش حضوری و مجازی مدیریت امور هنری و فوق برنامه در صدد فراهم نمودن چنین بستری برای این دست فعالیت ها می باشد.

 

دوره‌ها و جلسات برگزارشده در مرکز آموزش

نوع فعالیت

تعداد (جلسه)

تعداد شرکت کننده(نفر)

  دوره‌های آموزشی نظیر خط تحریری فارسی و انگلیسی، اصول عکاسی و نقاشی‌خط

14

140

  جلسات تمرین گروه های هنری کانون‌ها نظیر موسیقی، تئاتر،شاهنامه‌خوانی و کر

40

250

  جلسات کانون و نشریات دانشجویی و انجمن‌های علمی

40

220

 

 

رویکرد واحد آموزش مدیریت امور هنری و فوق برنامه
امروزه نظام های آموزشی تلاش می کنند تا از رویکرد مدرس محوری به فراگیر محوری و از رویکرد محتوامحوری به ساختن گرایی تغییر یابندفعالیت های فوق برنامه به مجموعه فعالیت هایی که با هدف کمک به تحقق رشد و تعالی، شکوفایی استعدادها و مشارکت در برنامه های عملی کمک کنند، گفته می شود، که این برنامه ها بر غنای برنامه ی درسی و آموزشی می افزایدبنابراین از میان مهمترین ابعاد مناسب برای بررسی در حوزه فعالیت های فوق برنامه می توان به مواردی نظیر مهارتهای زندگی، مشارکت و مسئولیت پذیری دانشجویان، لزوم پژوهش محوری، نگارش و قدرت بیان، توان تحلیل و پرورش استعداد فردی اشاره کرداز اینرو با توجه به جایگاه ویژه فعالیتهای فوق برنامه در ارتقای سطح کیفی آموزش، دوره های مختلفی در دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه ریزی و برگزار می گردد. لذا به جهت اگاهی و ثبت نام ، برنامه های آموزشی حضوری ،مجازی تا پایان  سال 1399در دانشگاه علوم پزشکی تهران به شرح زیر می باشد.

 

معرفی کلاسهای آموزشی حضوری / مجازی مدیریت امور هنری و فوق برنامه

ردیف

نام دوره

نحوه برگزاری

ساعت دوره (نظری – عملی)

1

طراحی صفحات وب

(کارگاه)به صورت حضوری و مجازی

یک روز در هفته به مدت 3 ساعت

2

آموزش سخنوری و فن بیان

(کارگاه)به صورت حضوری و مجازی

یک روز در هفته به مدت 1 ساعت

3

آموزش مقدماتی عکاسی

(کارگاه)به صورت حضوری و مجازی

یک روز در هفته به مدت 3 ساعت

4

دوره طراحی پوستر‌های آموزشی و پژوهشی

(کارگاه)به صورت حضوری و مجازی

یک روز در هفته به مدت 3 ساعت

5

تدوین فیلم

(کارگاه)به صورت حضوری و مجازی

یک روز در هفته به مدت 3 ساعت

6

EXCEL 

تدریس به صورت حضوری و مجازی

دو روز در هفته به

 مدت 1/5 ساعت

7

دوره آموزش فتوشاپ مقدماتی

تدریس به صورت حضوری یا مجازی

یک روز در هفته به مدت 1/5ساعت

8

Power Point

تدریس به صورت حضوری یا مجازی

یک روز در هفته به مدت 1/5 ساعت

9

Word

تدریس به صورت حضوری یا مجازی

یک روز در هفته به مدت 1/5 ساعت

 

 لازم بذکر است که کلاسهای آموزشی مدیریت امور هنری و فوق برنامه درصورت مهیا بودن شرایط به صورت حضوری و در غیر اینصورت به صورت مجازی برگزار می گردد.