مسابقات فوتسال کارکنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکی تهران(جام لیله القدر):

از سوي اداره مسابقات و تیم‌های ورزشی مديريت تربیت‌بدنی، مسابقات سراسری فوتسال کارکنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان «جام لیله القدر» در طول ماه مبارک رمضان با حضور 34 تيم شرکت کننده از واحدهاي زير مجموعه دانشگاه، طبق برنامه اعلام ‌شده در محل سالن چندمنظوره مجموعه ورزشي بزرگ شهيد چمران هر شب رأس ساعت 21:20 (بعد از افطار) برگزار می شود.

بنا بر آیین‌نامه فنی مسابقات مذکور، حضور كليه سرپرستان، مربیان و اعضای تیم‌های فوتسال شرکت‌کننده رأس ساعت مقرر و با آمادگی کامل، در سالن محل برگزاری مسابقات ضروری است.

براي دريافت نتایج و برنامه کامل مسابقات سراسری فوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران (جام لیله القـدر)   اینجا  کليك كنيد.

 

مسابقات والیبال کارکنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکی تهران (جام لیله القدر):

از سوي اداره مسابقات و تیم‌های ورزشی مديريت تربیت‌بدنی، مسابقات سراسری والیبال کارکنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عنوان «جام لیله القدر» در طول ماه مبارک رمضان با حضور 13 تيم شرکت کننده از واحدهاي زير مجموعه دانشگاه، طبق برنامه اعلام ‌شده در محل سالن چند منظوره مجموعه ورزشی بزرگ شهید چمران هر شب رأس ساعت 21:20 (بعد از افطار) برگزار می شود.

بنا بر آیین‌نامه فنی مسابقات مذکور، حضور كليه سرپرستان، مربیان و اعضای تیم‌های والیبال شرکت‌کننده رأس ساعت مقرر و با آمادگی کامل، در سالن محل برگزاری مسابقات ضروری است.

براي دريافت نتایج و برنامه کامل مسابقات سراسری والیبال کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران (جام لیله القـدر)   اینجا  کليك كنيد.

 

مسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران (جام لیله القدر):

از سوي اداره ورزشهای همگانی مديريت تربیت‌بدنی، اولین دوره مسابقات فوتسال جام لیله القدر دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران در طول ماه مبارک رمضان با حضور 27 تيم شرکت کننده از دانشکده‌های مختلف زیرمجموعه دانشگاه ، طبق برنامه اعلام ‌شده در محل سالن ورزشی شهید فتحی (واقع در کوی دانشگاه) هر شب رأس ساعت 21:20 (بعد از افطار) برگزار می شود.

بنا بر آیین‌نامه فنی مسابقات مذکور، حضور كليه اعضای تیم‌های فوتسال شرکت‌کننده و نمایندگان تیمها رأس ساعت مقرر و با آمادگی کامل، در سالن محل برگزاری مسابقات ضروری است.

براي دريافت نتایج و برنامه کامل اولین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران (جام لیله القـدر) اینجا کليك كنيد.

 

مسابقات ورزشی دانشجویان دانشگاه در دو بخش دختران و پسران به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی از 25 تا 30 اردیبهشت 98:

اداره گسترش ورزش های همگانی مدیریت تربیت بدنی به مناسبت هفته خوابگاهها، مسابقات ورزشی دارت و فوتبال رومیزی را ویژه دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی، در شبهای ماه مبارک رمضان برگزار می کند.

براي دريافت برنامه مسابقات دانشجویان خوابگاهی سال 98 "در بخش دختران"،  اینجا كليك كنيد.
براي دريافت برنامه مسابقات دانشجویان خوابگاهی سال 98 "در بخش پسران"، اینجا كليك كنيد.

 

مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه "جام دکتر بهادری" "پاییز و زمستان 98":

برای دریافت برنامه زمان بندی مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه "جام دکتر بهادری" اینجا كليك كنيد.

 

مسابقات فوتسال پیشکسوتان دانشگاه "جام دکتر بهادری" "زمستان 98":

برای دریافت برنامه زمان بندی مسابقات فوتسال پیشکسوتان دانشگاه "جام دکتر بهادری" اینجا كليك كنيد.

 

جشنواره ورزشی دانشجویان به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو "پاییز 98":

برای مشاهده جدول زمان بندی جشنواره ورزشی گرامیداشت روز دانشجو ویژه دختران، اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده جدول زمان بندی جشنواره ورزشی گرامیداشت روز دانشجو ویژه پسران، اینجا کلیک کنید.