ارائه واحدهای درسی تربیت ­بدنی 1 و 2 در چارچوب مشابه یک گروه آموزشی، از مهمترین وظایف اداره آموزش و پژوهش حوزه مدیریت تربیت­ بدنی دانشگاه می باشد. واحد تربیت بدنی 1به شکل عمومی در رشته آمادگی جسمانی و واحد تربیت بدنی 2 در قالب آموزش تخصصی یکی از رشته ­های والیبال، بسکتبال، فوتسال، بدمینتون، تنیس­ روی­ میز، شنا، تیراندازی، شطرنج، کاراته، کشتی و تکواندو در فضاهای ورزشی دانشگاه بصورت عملی و تئوری ارائه می­گردد.

شیوه ثبت‌نام واحدهاي تربيت‌بدني 1 و 2 از ابتداي سال تحصيلي 88 ـ 87 در قالب ثبت نام  اینترنتی می باشد. بالغ بر 1000نفر دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نسبت به ثبت نام و اخذ دروس تربیت بدنی 1و2 اقدام می نمایند.
اهم اقدامات جاری  اداره آموزش  مدیریت تربیت بدنی دانشگاه به شرح زیر می باشد:
 -    تأمین اساتید و مدرسین
-    برنامه ریزی برگزاری  واحدهای  تربیت بدنی 1 و 2 در فضاهای  ورزشی  تابعه یا هماهنگی مسئولین  و کارشناسان  آموزشی دانشکده ها 
-    تهیه، تدوین و انتشار کتاب، جزوه، پمفلت و متون آموزشی
-    تعیین وضعیت ارائه واحد به دانشجویانی دارای مشکلات جسمانی و یا معافیت پزشکی حسب ضوابط آموزشی مربوطه پس از ارجاع به کمیسیون پزشکی مرکز بهداشت و درمان دانشجویان و ارائه واحد عملی در رشته های پزشکی ورزشی و شطرنج به دانشجویان دارای معافیت پزشکی
-    نظارت بر نحوه اجرای کلاسها و نیز عملكرد اساتيد و مدرسین دروس تربیت بدنی در طول  ترم تحصیلی
-    برگزاری آزمون تئوری کلیه دانشکده ها بصورت جامع
-    برگزاری آزمون عملی بصورت تخصصی در هریک از رشته های ورزشی
-    ثبت نمرات دانشجویان  در سامانه مدیریت آموزش دانشگاه (سما)
   لازم به ذکر است تعداد جلسات آموزشی کلاسهای درسی تربیت بدنی 1و2 همانند سایر دروس عملی در یک نیمسال تحصیلی، 17 جلسه 1.5 ساعته می باشد.
  حداکثر تعداد جلسات غیبت مجاز دانشجویان در دروس تربیت بدنی، 3 جلسه می باشد.
 غیبت های قبل از دوره حذف و اضافه نیز مشمول سقف مذکور بوده و طبق ضوابط مربوطه دانشجویان مجاز به حذف اضطراری (5 هفته پایانی ترم) دروس مذکور نمی باشند.

ارائه واحدهای درسی تربیت بدنی 1 و 2

طي نيمسال دوم، ترم تابستان و اول تحصيلي 1398 آزمون‌‌ تئوري واحد درسی تربیت بدنی1 با حضور 771 دانشجو به‌صورت هماهنگ و هم‌زمان در سطح دانشگاه برگزار شد.

تعداد دانشجويان شرکت‌کننده در کلاس‌هاي واحد تربيت‌بدني 1 و 2 سال تحصيلي 1398

جمع (نفر)

تربيت بدني 2

تربيت بدني 1

سال تحصيلي

686

19

19

نيمسال دوم 98-1397

72

2

2

ترم تابستان 98-1397

778

28

20

نيمسال اول 99-1398