X


این واحد وظیفه صدور کارت های دانشجویی بر اساس اطلاعات سامانه سیپاد را بر عهده دارد. همچنین کارت استفاده از اماکن ورزشی ویژه خانواده کارکنان و دانشجویان در این واحد صادر می‌گردد.

تعداد کارت‌های هوشمند صادرشده در سال 1398

ردیف

عنوان

تعداد

1

کارت دانشجویی

دانشجویان جدیدالورود

2309

المثنی (مفقودی یا خرابی کارت)

341

2

کارت استفاده از اماکن ورزشی (ویژه خانواده کارکنان و دانشجویان)

443

 
هزینه صدور کارت دانشجویی سال تحصیلی 99-98
 

شرح

مبلغ به تومان

صدور اولیه کارت دانشجویی

25000

المثنی مرتبه اول

35000

المثنی مرتبه دوم و بیشتر

50000

 

 مقررات مربوط به كارت هاي دانشجويي هوشمند

1. استفاده از اين كارت فقط براي صاحب آن مجاز مي باشد .

2. تحويل كارت در زمان تسويه حساب الزامي است .

3. فقدان كارت را در اولين فرصت به مسئولين مربوطه اطلاع دهيد .

4. صدور كارت المثني مستلزم صرف وقت و هزينه زيادي مي باشد ، در نگهداري آن دقت فرماييد .

5. از خم كردن كارت يا قرار دادن آن در جوار تلفن هاي همراه يا ميادين مغناطيسي قوي پرهيز نماييد .
 

نحوه دريافت كارت المثني

دانشجوياني كه به هرعلت كارت دانشجويي خود را گم كرده اند ، براي دريافت كارت المثني به ترتيب زير عمل نمايند:

1. مراجعه به  آموزش دانشكده مربوطه و اخذ فرم تعهد نامه و معرفي نامه

2. تكميل  فرم تعهد نامه و اخذ گواهي امضاء از دفترخانه

3. واريز مبلغ مصوب به حساب جاری الکترونیک (جام) بانك ملت شعبه هجرت شماره 27619004/42 با کد شناسه 310/25 بنام درآمدهای غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی تهران 
* (قابل واریز در تمامی شعب بانک ملت )

* توجه : اصل فيش واريزي را نزد خود نگاه داشته و زمان تحویل کارت به  واحد صدور كارت دانشجويي تحویل نماييد .

 

نحوه تعويض كارت دانشجويي

دانشجوياني كه به هر علت كارت دانشجويي آنان شكسته ، مخدوش و يا غير قابل استفاده شده ، براي دريافت كارت مجدد به ترتيب زير عمل نمايند :

1. واريز مبلغ مصوب به حساب جاری الکترونیک (جام) بانك ملت شعبه هجرت شماره 27619004/42 با کد شناسه 310/25 بنام درآمدهای غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی تهران 
*(قابل واریز در تمامی شعب بانک ملت )

2. فيش واريزي و كارت دانشجويي شكسته يا معيوب * خود را به واحد صدور كارت هوشمند دانشجويي واقع در ساختمان معاونت دانشجويي دانشگاه طبقه دوم ارائه دهيد و مطابق زماني كه به شما اعلام مي گردد ، جهت دريافت كارت خود مجدداً به اين واحد مراجعه نماييد .

* توجه : تحويل دادن لاشه كارت دانشجويي شكسته يا معيوب به واحد صدور كارت دانشجويي الزامي مي باشد .

 

پرداخت اینترنتی هزینه صدور کارت دانشجویی (صدور کارت المثنی)

جهت رفاه دانشجویان امکان پرداخت اینترنتی هزینه صدور کارت از تاریخ 98/8/6 فراهم گردیده است. بدین منظور روی این  لینک  کلیک نمایید.

فلوچارت صدور کارت دانشجویی