X

 

اداره کتابخانه های دانشجویی

اداره کتابخانه های دانشجویی مدیریت امور دانشجویی شامل 3 کتابخانه مستقر در خوابگاههای کوی پسران، کوی دختران وگل بوستان متأهلین و 20 سالن مطالعه در کلیه خوابگاههای حوزه معاونت دانشجویی می باشد.
این واحد تحت نظر مدیریت امور دانشجویی مشغول به فعالیت می باشد و مسئولیت اداره کتابخانه های خوابگاههای دانشگاه را عهده دار است .
مجموعا در هر روز هر کتابخانه متناسب با میزان مراجعین ( جمعیت ساکن خوابگاه ) به مدت 5 الی 7 ساعت مشغول به خدمات رسانی به دانشجویان می باشد .
سالن مطالعه کتابخانه های دانشجویی 24 ساعت باز بوده و دانشجویان می توانند با رعایت قوانین و مقررات سالن مطالعه از امکانات موجود استفاده نمایند .
سالانه هر کتابخانه بیش از 20000 ساعت به دانشجویان خدمات رسانی مستقیم داشته و این عدد جدا از مدت زمانی است که این نیروها در موارد لزوم در بیرون از محیط کتابخانه ها و یا ساعات خارج از برنامه کاری کتابخانه مشغول به فعالیت بوده اند .
خریداری کتابهای مورد نیاز کتابخانه های دانشجویی برحسب تقاضای دانشجویان و پس از تکمیل فرمهای مربوطه توسط دانشجویان (در کلیه کتابخانه ها موجود می باشد) و همچنین باتوجه به نیاز جامعه کتابخوان تهیه می گردد .
در کتابخانه های دانشجویی ، کلیه کتابهای خریداری شده پس از ثبت و آماده سازی و ... در اختیار مراجعین قرار می گیرد .
دانشجویان می توانند با عضویت در کتابخانه های دانشجویی و رعایت آیین نامه کتابخانه از امکانات موجود استفاده نمایند .
بطور کلی این اداره با گردآوری ، سازماندهی ، ذخیره ، بازیابی و اشاعه اطلاعات کمک به پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی مراجعین نموده و با ارائه خدمات گوناگون کتابشناختی ، مرجع و اطلاع رسانی نقش اساسی در اجرای اهداف آموزشی ، پژوهشی دانشگاه را ایفا می کند .
با توجه به نقش ارزنده و فرهنگی کتابخانه که در واقع پایگاه موثری جهت اشاعه و گسترش فرهنگ و بالا بردن دانش از طریق امر تحقیق و پژوهش می باشد ، اداره کتابخانه های دانشجویی در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده گامهای موثری برداشته و امید است بتواند با برنامه ریزی دقیق و مدون نتایج حاصله را حفظ و با حفظ دستاوردهای کنونی در راه رسیدن به اهداف متعالی قدم های بعدی را محکم تر بردارد .   

فرم نظر سنجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان کتابخانه­ های دانشجویی

 

کتابخانه کوی دختران :


انتهای کارگر شمالی. روبروی مسجدالنبی. مجتمع کوی دختران. گلستان 3 .

 

کتابخانه کوی پسران

 

انتهای کارگر شمالی. روبروی مسجدالنبی. مجتمع کوی پسران .

 

 

کتابخانه متأهلین

 

کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج. شهرک دانشگاه. خوابگاه متاهلین .