X
جلسه جمع خوانی آموزش پزشکی برگزار می شود

جلسه جمع خوانی آموزش پزشکی برگزار می شود

به همت انجمن علمی مدیکیشن و با همکاری مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، سومین جلسه جمع‌خوانی آموزش پزشکی برگزار می شود.

روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی: این جلسه روز سه شنبه 11 آذر 99 از ساعت 17:30 تا 19 برگزار خواهد شد.
در این مجموعه جلسات هر هفته به مرور آخرین مقالات پرداخته و سعی می شود بر مبنای شواهد، ایده هایی برای تغییر و بهبود برنامه درسی فعلی ارائه شود.
براین اساس، در این جلسه ملیکا رضادوست به ارائه مطالب مقاله " 12tips for medical teaching in low resource settings"  خواهد پرداخت.
همچنین، شرکت در این دوره رایگان بوده و به دانشجویان علاقمند به آموزش پزشکی توصیه می شود در آن شرکت کنند.
برای ثبت نام در این جلسه می توانید از طریق لینک:https://registeretdc.ir/  اقدام کنید.
خبرنگار: فریده فرید

Print
109 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

انتخابگر پوسته