X
برگزاری اولین جشنواره بازی های بومی محلی و سنتی مجازی، ویژه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری اولین جشنواره بازی های بومی محلی و سنتی مجازی، ویژه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیریت تربیت بدنی اولین دوره بازی های بومی محلی و سنتی را بصورت مجازی و ویژه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه برگزار می کند.

روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی: اداره گسترش ورزش های همگانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه در نظر دارد در راستای ترویج فعالیت های ورزشی در شرایط فاصله گذاری اجتماعی، اولین جشنواره بازی های بومی محلی و سنتی ویژه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی تهران را به صورت مجازی برگزار کند.
دانشجویان علاقمند می توانند برای شرکت در مسابقات تا تاریخ 5 شهریور 99 فیلم های ضبط شده خود را به ایمیل مدیریت تربیت بدنی به نشانی vsca-varzesh@tums.ac.ir ارسال کنند.
براین اساس، ورزشکاران شرکت کننده باید متناسب با فرهنگ بومی و محلی استان خود، فیلم یک بازی را بصورت نمادین و حرکات غیر تکراری در مدت 3 دقیقه و با حداکثر 10 نفر ورزشکار و نیز با رعایت پوشش مناسب و دستورالعمل های بهداشتی تهیه کنند.
توضیح اینکه، بازیکنان شرکت کننده موظف هستند در هنگام فیلم برداری ابتدا نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و رشته تحصیلی خود را بیان و سپس بلافاصله تاریخچه بازی که شامل بازی در کدام شهر یا روستا، در چه مناسبتی اجرا می شود و نیز شرح مختصری از بازی که شامل چند نفر بازیکن، تجهیزات مورد نیاز بازی، اشعار، ضرب المثل های مخصوص بازی را بیان کنند و سپس بازی خود را آغاز کنند.
خبرنگار: معصومه فتحعلی زاده

Print
390 رتبه بندی این مطلب:
4.9

انتخابگر پوسته