X
ارسال فایل الکترونیکی نشریات دانشجویی به گروه های مجازی فارغ التحصیلان دانشگاه

ارسال فایل الکترونیکی نشریات دانشجویی به گروه های مجازی فارغ التحصیلان دانشگاه

بر اساس تصمیم اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فایل الکترونیکی نشریات دانشجویی به گروه های مجازی فارغ التحصیلان ارسال می شود.

روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی: تصمیم کمیته ناظر بر نشریات مبنی بر ارسال فایل های نشریات دانشجویی به دفتر دانش آموختگان دانشگاه با هدف افزایش گستره توزیع نشریات دانشجویی از گروه های دانشجویی به تمام گروه های مرتبط با دانشگاه اخذ شده است.
از دیگر اهداف این برنامه که در جلسه هفته گذشته این کمیته تصویب شد، باتوجه به حضور اساتید و دانش آموختگان بسیار در داخل و خارج ایران و در گروه های مجازی فارغ التحصیلان، امکان مطالعه نشریه و آگاهی از شرایط علمی، فرهنگی و مطبوعاتی دانشجویان، برای آنان فراهم شده و نیز برخورداری از توصیه ها و نظر مشورتی اساتید در زمینه ارتقای نشریات ممکن می شود.
توضیح اینکه، نشریه «آوای محیط» به عنوان اولین نشریه دانشجویی به دفتر دانش آموختگان ارسال شد تا در گروه های مجازی فارغ التحصیلان قرار گیرد.
خبرنگار: فرزاد سلطانپور

Print
300 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

انتخابگر پوسته