طراحی سایت
به سایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه خوش آمدید. *** حضرت امام حسن عسکری(ع) فرمودند: « دو خصلت است كه بهتر و بالاتر از آنها چيزي نيست:ايمان به خدا و سود رساندن به برادران. »
اطلاعیه ها

تغییر زمان ثبت نام در جشنواره نشریات دانشجویی تیتر 11

زمان ثبت نام در یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویان وزارتخانه های علوم و بهداشت با عنوان تیتر 1...

مهلت ثبت نام در جشنواره سراسری دانشجوی نمونه کشوری تمدید شد

فرآیند ثبت نام بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری که از دهم مهر آغاز شده بود، به علت استقبال ...

فراخوان یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی

یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویان وزارتخانه های علوم و بهداشت با عنوان تیتر 11 و با شعار عینی...
برنامه غذای دانشجویی درسال 1397
  برنامه غذای دانشجویی در سال 1396

***

 

برنامه غذای دانشجویی در فروردین 97

                              برنامه صبحانه دانشجویی در فـــروردین 97

                              برنامه نـاهـــار دانشجویی در فــــروردین 97

                              برنامه شــــام دانشجویی در فــــروردین 97

 

برنامه غذای دانشجویی در اردیبهشت 97

                              برنامه صبحانه دانشجویی در اردیبهشت 97

                              برنامه نـاهـــار دانشجویی در اردیبهشت  97

                              برنامه شــــام دانشجویی در اردیبهشت  97

 

 برنامه غذای افطاری دانشجویی در خرداد 97

برنامه غذای سحـــری دانشجویی در خرداد 97


برنامه غذای دانشجویی در  تیـــــــــــــر 97

                              برنامه صبحانه دانشجویی در تیــــــــــــــر 97

                              برنامه نـاهـــار دانشجویی در تیــــــــــــــر 97

                              برنامه شــــام دانشجویی در تیـــــــــــــــر 97


برنامه غذای دانشجویی در  مـــــرداد 97

                              برنامه صبحانه دانشجویی در مــــــــرداد 97

                              برنامه نـاهـــار دانشجویی در مــــــــرداد 97

                              برنامه شــــام دانشجویی در مـــــــــرداد 97


برنامه غذای دانشجویی در  شهریـور 97

                              برنامه صبحانه دانشجویی در شهــــریور 97

                              برنامه نـاهـــار دانشجویی در شهــــریور 97

                              برنامه شـــــام دانشجویی در شهــــریور 97

 

برنامه غذای دانشجویی در  مهـــــــر 97

                              برنامه صبحانه دانشجویی در مهــــــــــر 97

                              برنامه نـاهـــار دانشجویی در مهـــــــــر 97

                              برنامه شــــام دانشجویی در مهــــــــــر 97