طراحی سایت
به سایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه خوش آمدید. *** حضرت امام علی (ع) فرمودند: « هر روز که در آن نافرمانی خدا نشود آن روز عید است. »
اطلاعیه ها

تمدید مهلت ثبت نام در پنجمین جشنواره دانشجویی ابن سینا

مهلت ثبت نام و ارسال مدارک در پنجمین جشنواره دانشجویی ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران تا دهم بهمن ...

دکتر حلب چی روز پرستار را به جامعه پرستاری تبریک گفت

به مناسبت فرا رسیدن فرخنده میلاد بانوی صبر و استقامت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، دکتر حلب چی ...

فراخوان ثبت نام در دهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دهمین جشنواره فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور موسوم به سیمرغ ویژه دانشجویان، کارکنان، اسا...
برنامه غذای دانشجویی درسال 1397
  برنامه غذای دانشجویی در سال 1396

***

 

برنامه غذای دانشجویی در فروردین 97

                              برنامه صبحانه دانشجویی در فـــروردین 97

                              برنامه نـاهـــار دانشجویی در فــــروردین 97

                              برنامه شــــام دانشجویی در فــــروردین 97

 

برنامه غذای دانشجویی در اردیبهشت 97

                              برنامه صبحانه دانشجویی در اردیبهشت 97

                              برنامه نـاهـــار دانشجویی در اردیبهشت  97

                              برنامه شــــام دانشجویی در اردیبهشت  97

 

 برنامه غذای افطاری دانشجویی در خرداد 97

برنامه غذای سحـری دانشجویی در خرداد 97


برنامه غذای دانشجویی در  تیـــــــــــــر 97

                              برنامه صبحانه دانشجویی در تیـــــــــــر 97

                              برنامه نـاهـــار دانشجویی در تیـــــــــــر 97

                              برنامه شــــام دانشجویی در تیــــــــــــر 97


برنامه غذای دانشجویی در  مـــــرداد 97

                              برنامه صبحانه دانشجویی در مــــــــرداد 97

                              برنامه نـاهـــار دانشجویی در مــــــــرداد 97

                              برنامه شــــام دانشجویی در مـــــــــرداد 97


برنامه غذای دانشجویی در  شهریـور 97

                              برنامه صبحانه دانشجویی در شهــــریور 97

                              برنامه نـاهـــار دانشجویی در شهــــریور 97

                              برنامه شـــــام دانشجویی در شهــــریور 97

 

برنامه غذای دانشجویی در  مهـــــــر 97

                              برنامه صبحانه دانشجویی در مهــــــــــر 97

                              برنامه نـاهـــار دانشجویی در مهـــــــــر 97

                              برنامه شــــام دانشجویی در مهــــــــــر 97

 

 

برنامه غذای دانشجویی در آبـــــــــان 97

                              برنامه صبحانه دانشجویی در آبــــــــــان 97

                              برنامه نـاهـــار دانشجویی در آبـــــــــــان97

                              برنامه شــــام دانشجویی در آبـــــــــــان 97

 


برنامه غذای دانشجـــــــــــویی در آذر 97

                              برنامه صبحــــــــــانه دانشجویی در آذر  97

                              برنامه نـاهـــــــــــــار دانشجویی در آذر  97

                              برنامه شـــــــــــــــام دانشجویی در آذر 97

 


برنامه غذای دانشجــــــــویی در  دی 97

                              برنامه صبحــــــــــانه دانشجویی در  دی 97

                              برنامه نـاهــــــــــــار دانشجویی در  دی  97

                              برنامه شــــــــــــــام دانشجویی در  دی 97

 

برنامه غذای دانشجــــــــویی در  بهمن 97

                              برنامه صبحــــــــــانه دانشجویی در  بهمن 97

                              برنامه نـاهــــــــــــار دانشجویی در  بهمن  97

                              برنامه شــــــــــــــام دانشجویی در  بهمن 97برنامه غذای دانشجــــــــویی در  اسفند 97

                              برنامه صبحـــــــــانه دانشجویی در  اسفند 97

                              برنامه نـاهــــــــــــار دانشجویی در  اسفند 97

                              برنامه شــــــــــــــام دانشجویی در  اسفند 97