طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

جابه جایی دانشجویان بیش از هزار و چهارصد نیم راه توسط واحد ایاب و ذهاب دانشجویی در مهرماه

بیش از 1400 نیم راه سرویس جهت ایاب و ذهاب برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ته...

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه غذايي ناهار (1) و (2) دانشجويي در آبان ماه اعلام شد

برنامه ناهار (1) و (2) دانشجویی از 6 آبان ماه تا 3 آذر ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد...
نمایش خبر
وام تحصیلی، مسکن و ضروری نیم سال اول 95 واریز شد
وام تحصیلی، مسکن و ضروری نیم سال اول 95 واریز شد (1395/10/05)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 96 - 95 (سری اول) دانشجویان جهت پرداخت به صندوق رفاه ارسال و در همین راستا وام ضروری دانشجویان متقاضی واریز شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 96 - 95 (سری اول) دانشجویان جهت پرداخت به صندوق رفاه ارسال و در همین راستا وام ضروری دانشجویان متقاضی واریز شد.
فریده باشی رئیس اداره رفاه و تعاوه دانشجویان در این ارتباط گفت: اسناد وام تحصیلی نیم سال اول 96 - 1395 (سری اول) ویژه 1692 دانشجو بالغ بر پانصد و نود میلیون تومان و وام مسکن 52 نفر از دانشجویان به مبلغ بیست و دو میلیون تومان بررسی و جهت پرداخت به صندوق رفاه دانشجویان ارسال شد.
وی ادامه داد: وام ضروری نیم سال اول نیز به تعداد 323 نفر به مبلغ 154 میلیون تومان و ودیعه مسکن (تکمیلی و عادی) جمعاً به تعداد 74 نفر در حدود 525 میلیون تومان به حساب دانشجویان واریز و دانشجویان می توانند از حساب خود برداشت کنند.
رئیس اداره رفاه و تعاون دانشجویان در خصوص درخواست جدید برای وام های فوق نیز گفت: متقاضیان جدید می توانند برای ثبت نام با مراجعه به پورتال دانشجویان به آدرس: http://refah.tums.ac.ir درخواست های خود را ارسال کنند و متقاضیان وام ضروری نیم سال اول 95 حداکثر تا 15/11/95 و متقاضیان وام تحصیلی (سری دوم) نیم سال اول حداکثر تا 30 دی ماه فرصت خواهند داشت.


The comment feature is locked by administrator.
Sort by: