طراحی سایت
به سایت امور دانشجویی خوش آمدید
اطلاعیه ها

برنامه غذايي صبحانه دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه صبحانه دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي ناهار دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه ناهار دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.

برنامه غذايي شام دانشجويي در مهر ماه اعلام شد

برنامه شام دانشجویی از 1 مهر ماه تا 5 آبان ماه 96 از سوی اداره تغذیه دانشجویان اعلام شد.
نمایش خبر
وام تحصیلی، مسکن و ضروری نیم سال اول 95 واریز شد
وام تحصیلی، مسکن و ضروری نیم سال اول 95 واریز شد (1395/10/05)
روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 96 - 95 (سری اول) دانشجویان جهت پرداخت به صندوق رفاه ارسال و در همین راستا وام ضروری دانشجویان متقاضی واریز شد.

روابط عمومی معاونت دانشجویی: وام تحصیلی و مسکن نیم سال اول 96 - 95 (سری اول) دانشجویان جهت پرداخت به صندوق رفاه ارسال و در همین راستا وام ضروری دانشجویان متقاضی واریز شد.
فریده باشی رئیس اداره رفاه و تعاوه دانشجویان در این ارتباط گفت: اسناد وام تحصیلی نیم سال اول 96 - 1395 (سری اول) ویژه 1692 دانشجو بالغ بر پانصد و نود میلیون تومان و وام مسکن 52 نفر از دانشجویان به مبلغ بیست و دو میلیون تومان بررسی و جهت پرداخت به صندوق رفاه دانشجویان ارسال شد.
وی ادامه داد: وام ضروری نیم سال اول نیز به تعداد 323 نفر به مبلغ 154 میلیون تومان و ودیعه مسکن (تکمیلی و عادی) جمعاً به تعداد 74 نفر در حدود 525 میلیون تومان به حساب دانشجویان واریز و دانشجویان می توانند از حساب خود برداشت کنند.
رئیس اداره رفاه و تعاون دانشجویان در خصوص درخواست جدید برای وام های فوق نیز گفت: متقاضیان جدید می توانند برای ثبت نام با مراجعه به پورتال دانشجویان به آدرس: http://refah.tums.ac.ir درخواست های خود را ارسال کنند و متقاضیان وام ضروری نیم سال اول 95 حداکثر تا 15/11/95 و متقاضیان وام تحصیلی (سری دوم) نیم سال اول حداکثر تا 30 دی ماه فرصت خواهند داشت.


The comment feature is locked by administrator.
Sort by: